آشپز (Helmand, Afghanistan) 167 views


Job Description

موقف: آشپزموقعیت/ دیپارتمنت: افغانستان/هلمندگزارش دهی به: هماهنگ کننده پروژهتوضیحات:  آشپز جهت تهیه غذا برای کارمندان دفتر مسولیت های ذیل را دارد و به صورت مستقیم به هماهنگ کننده پروژه راپور میدهدمسئولیت هاتهیه نمودن غذا برای کارمندان حدود تقریبا 25 نفر .برآورد نوع و مقدار مواد اولیه برای پخت و تهیه غذا .تهیه و توزیع نمودن غذا به شکل منظم همه روزه در اوقات معینه .رعایت دستورالعمل های بهداشتی و صحی.پاک کاری و حفظ نظافت آشپز خانه و سامان آلات آشپزخانه .تهیه نمودن غذا مطابق به تقسیم اوقات .پلان وتنظیم نمودن تمام امورات آشپز خانه .حفظ و مراقبت تسهیلات و سامان آلات آشپزخانه و درصورت مشکل مراجعه نمودن به سوپروایزر مستقیم.انجام سایر وظایف حسب لزوم دید سوپروایزر مستقیم.حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی مسولیت همه است و همه کارمندان ملزم به رعایت  پالیسی استثمار و سوء استفاده جنسی و پروسیجرهای اجراییوی و نظم و دیسپلین موسسه ندای زن هستند، که اصول حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی را در همه زمانها تضمین میکند

 

Background

Voice of Women Organization (VWO) is an Afghanistan-based non-governmental, non-profit, non-political, and non-partisan organization that specifically strives for the revival of women’s role in Afghan societies through advocacy for women’s rights, their legal and social protection, and their capacity building.

VWO informally established in Kabul in 1998 and was registered with the Government of Afghanistan as the first women’s organization in the post-Taliban setup. The organization has since carried out scores of projects for the socio-economic advancement of Afghan women and girls. Voice of women organization established a headquarter office in 2004 in Herat province. In the beginning, it focused on women-related matters, and later on, in 2005, VWO established the first women protection center in Herat province.

 

Job Requirements

 توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد (به فارغ صنف 12 ارجحیت داده میشود)حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش آشپزی داشته باشد (به افرادیکه تجربه آشپزی در موسسات را داشته باشند ارجحیت داده میشود)توانایی پختن غذا در یک وعده ی غذایی حد اقل برای 25 نفر را داشته باشد.توانایی جسمی کار را داشته باشد.توانایی کار تیمی را داشته باشد.ویژگی های فردیفردی مسئولیت پذیر، وقت شناس و انعطاف پذیر باشد.فردی خوش برخورد، با حوصله، و دارای درک باشد.خلاق و برنامه ریز باشد.فردی صادق و قابل اعتماد باشد.

 

Vacancy Number

326

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش آشپزی داشته باشد (به افرادیکه تجربه آشپزی در موسسات را داشته باشند ارجحیت داده میشود)

Duration

7 Months + Extension

Salary

As per VWO salary Scale

Submission Guideline

رهنمود تسلیم دهی اسنادعلاقمندان که واجد شرایط معیار های فوق هستند لطف نموده خلص سوانح خویش را به شکل سافت  به آدرس ایمیل که در اعلامیه تذکر داده شده  ارسال نماینددر ضمن از تمامی علاقمندان که درخواست های خویش را به شکل الکترونیکی ارسال مینمایند تقاضا میگردد که در عنوان ایمیل خود نمبر اعلامیه ذیل را ذکر نمایند VWO-326نوت: سی وی ها/ درخواستی ها به صورت روزمره مرور و پروسه میشود  
Submission Email
jobs@vwo.org.af

Submission Email

jobs@vwo.org.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692489
Visit Today : 68
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54267
This Year : 241227
Total Visit : 692489
Total Hits : 1920969
Who's Online : 7