استاد سواد آموزی / FGC-Community Educator (Paktia, Afghanistan) 381 views


Job Description

Job Description::مسؤليت هاي عمده

  •   OPHA رعایت قانون و مقررات مرکز حمایوی زنان  و موسسه  تطبیق نصاب تعلیمی وزارت معارت بخصوص تطبیق برنامه های سواد  آموزی  ایجاد فضای مناسب آموزشی در صنوف آموزشی تشویق و ترغیب مستفیدین غرض اشتراک ایشان در صنوف درسی ترتیب و تنظیم شاگردان در صنوف درسی مطابق تقسیم اوقات درسی مرکز حمایوی زنان رعایت موادات مقرره مراکز حمایوی زنان در مرکز تهیه و ترتیب پلان درسی برای صنوف جداگانه بطور یومیه حصول اطمینان از اشتراک شاگردان در صنوف درسی البته بطور یومیه ارایه و ترتیب گزارش از صنوف درسی برای منیجر مرکز البته بطور هفته وار و ماهوار استفاده از میتود های مختلف آموزشی در صنوف درسی مختلف تهیه و ترتیب مواد درسی برای صنوف آموزشی و تدریسی  انکشاف مهارت های مختلف یادگیری ( خواندن ، نوشتن ، شنیدن و دیدن ) برای شاگردان ایجاد تغییرات در سلوک ، رفتار و گفتار شاگردان با ارایه مشاوره های سودمند و آموزش بهتر .تقسیم بندی شاگردان در صنف کمپیوتر به گروپ های مختلف عدم تبعیض و تمایز قومی ، سمتی ، زبانی و نژادی  میان شاگردان در صنوف آموزشی  و مرکز حمایوی سهیم ساختن شاگردان برای اشتراک مساویانه  ایشان در صنوف درسی و آموزشی شریک نمودن مشکلات شاگردان همراه منیجر مرکز غرض دریافت راه حل های مناسب استاد مذکور باید قادر به اجرای وظایف محوله خویش مطابق به تفسیم اوقات درسی مرکز حمایوی زنان و پالیسی کاری (OPHA)  باشد  

Background

About Organization for People’s Health in Action (OPHA):

Organization for People’s Health in Action (OPHA) is a nongovernmental, non-religious, non-political, non-profit, and non-military organization, working for the development of Afghanistan through the implementation of health, community development, capacity development, women, and youth empowerment projects in Afghanistan.

 

OPHA is established in Oct 2017 and is registered with the Ministry of Economy.

 

OPHA has started its first project under the name of Sehatmandi in partnership with Care of Afghan

 

 Families, OPHA website: www.opha.org.af

Job Requirements

Job Requirements::شرایط 

  • لیسانس باشددسترسی کامل به انگلیسی و کمپیوتر داشته باشد حد اقل دو الی بینج  سال تجریه تدریس را داشته باشد 

:ا وقات كا ر 

  • شش روز در هفته به استثناي رخصتي هاي عمومي (مطابق تقسيم اوقات رسمي) رسمیات ازروز شنبه تا روز  چارشنبه ازساعت 8:00صبح تا 04:00 ظهروروزپنجشنبه ازساعت 8:00 الی 1:00 ظهر درواقعات عاجل ومطابق ضرورت پروگرام ساعت های کاری زیادشده میتوانند که کارمند بایدآماده کار باشد.

Vacancy Number

14/2021

No. Of Jobs

1

Years of Experience

یک سال

Duration

Female

Salary

به اساس جدول معاشات موسسه

Submission Guideline

Submission Guideline:

 CV along with cover letterhead should be sent to OPHA HR officer at Email:opha.hr.kbl@gmail.com

 

HQ Office Address: House # 4 Karta Parwan behind Atlas hospital -Kabul Afghanistan

Email:opha.hr.kbl@gmail.com 

 

 

 

Only short-listed candidates will be contacted for an Interview.

 

 

 

Note: Due to the requirement of the position whenever we found a qualified candidate according to the announcement we will do the process of recruitment before the due date.

 

!توجــه  براساس نیازمندی پست اعلان شده هرزمانیکه بتوانیم شخص مورد نظررامطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل ازختم اعلان صورت خواهد گرفت

 

نوت:هنگام فرستادن خلص سوانع لطفآ نمبر بست و ولایت خود را مشخص نماید.
Submission Email
opha.hr.kbl@gmail.com

Submission Email

opha.hr.kbl@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692509
Visit Today : 88
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54287
This Year : 241247
Total Visit : 692509
Total Hits : 1921025
Who's Online : 8