انجنیر سروی ومدلنگ (Zabul, Afghanistan) 242 views


Job Description

Job Description:

وظایف تخصصی:

1.     توسعه فورمولبندی ، دیزاین ، توسعه ، اجرا و اداره تکنالوژی معلوماتی جهت عرضه خدمات بهترشبکه سیستم معلوماتی .

2.     کنترول و تنظیم استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی انکشاف یافته و مدل سازی سیستم ها بمنظور استفاده موثرآب .

3.     تحلیل وتجزیه ارقام که توسط GISبمنظور نتیجه گیری ترسیم گراف .

4.     استفاده موثر GISدرساحه بمنظور ترسیم گراف ، وتهیه نقشه ها نظر به تقاضا بمنظور تثبیت موقعیت پروژه ها .

5.     تطبیق نقاط یدست آمده وسیله آله GPS بمنظور نثبیت موقعیت پروژه ها بالای نقشه .

6.     استفاده از تجارب به موقع در نقشه برداری و بکار گیری مدل های نقشه برداری و توحید نقشه ها آبریزه و تشخیص ساحات تعرضات آلوده کننده آبریزه .

7.     نظارت از ساحات نقشه برداری شده وترسیم نقشه های ساحات آبریزه و ترسیم پروژه ها و برنامه های پلانی .

وظایف مدیریتی:

8.     تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و استراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف استراتیژی ک اداره.

9.     تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.

10.   ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاوردهای بخش های مربوط به مراجع ذیربط .

11.   اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

12.   تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات و بخش های مربوطه.

 

 

 

Background

About Nation Water Affair Regulation Authority/Tarnak Qalat Sub River Basain:

In accordance with the Decree 36 of the presidential office of the Islamic Republic of Afghanistan in view of national politics and strategy of the country during 1398, the National Water Affairs Regulation Authority (NWARA) has been established from one existing ministry: Ministry of Energy and Water The Government of Afghanistan has identified the rehabilitation and expansion of the country’s physical infrastructure as one of its highest priorities for the reconstruction and development of Afghanistan. As part of the basic economic infrastructure of the country, the water sector occupies special prominence in the Government’s development plans. Several major Water sector projects, funded by the National Development Budget and by international financial institutions and donors, are presently under implementation and planning under the general oversight of the National Water Affairs Regulation Authority (NWARA). Given the technical complexity of the Water sector and the particular demands posed by the coordination of the projects that are being funded by various sources, the NWARA assists its administration that will be based in Kabul and will reinforce NWARA in its internal and external activities and projects smoothness and speediness in fulfilling its obligations for water sector development

Job Requirements

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف بادر نظرداشت مواد 7 ، 8 و34 قانون کار کنان خدمات ملکی وحد اقل شرایط ومعیار های ذیل ترتیب گردیده است.

1.     رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: هایدرولوژِی ، GIS و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ار جحت داده می شود .

 

 

تجربه کاری: حد اقل یکسال مرتبط به وظیفه برای دارنده سند لیسانس ازموسسات ملی وبین المللی ارداخل ویاخارج ازکشور . 

 

مهارت­های لازم:

1.     تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور ( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

2.     (5) نمره امتیاز برای بست های سوم وچهارم.و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت و(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند

 

واجدین شرایط می توانند از تاریخ صدور نامه هذا الی 7 روز در اوقات رسمی به مدیریت عمومی مالی واداری این ریاست و یا به لینک صفحه رسمی این اداره را از لینک ذیل دریافت بعد از خانه پری با ضمیمه اسناد تحصیلی ، تذکره، تی ای ان TIN number و سابقه کاری به این ریاست تسلیم ویا به ایمیل آدرس hr.tarnak@gmail.com ارسال نمایند

نوت: لینک فورم درخواستی بست های اصلاحات اداری و یا به لست فورم های مراجعه نمایید :

https://www.mediafire.com/file/0899bz6k0q4j063/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C2+copy.docx/file

 

 

Vacancy Number

NWARA/zabul/0012

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

1

Duration

دولتی و دایمی

Salary

مطابق به قانون خدمات ملکی برای بست چهارم قدم اول

Submission Guideline

Submission Guideline:

واجدین شرایط می توانند از تاریخ صدور نامه هذا الی 7 روز در اوقات رسمی به مدیریت عمومی مالی واداری این ریاست و یا به لینک صفحه رسمی این اداره را از لینک ذیل دریافت بعد از خانه پری با ضمیمه اسناد تحصیلی ، تذکره، تی ای ان TIN number و سابقه کاری به این ریاست تسلیم ویا به ایمیل آدرس hr.tarnak@gmail.com ارسال نمایند

نوت: لینک فورم درخواستی بست های اصلاحات اداری و یا به لست فورم های مراجعه نمایید :

https://www.mediafire.com/file/0899bz6k0q4j063/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%B3%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C2+copy.docx/file

 

Submission Email
hr.tarnak@gmail.com

Submission Email

hr.tarnak@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572258
Visit Today : 686
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41871
This Year : 120996
Total Visit : 572258
Total Hits : 1523070
Who's Online : 5