انجینر سروی (Balkh, Herat, Kabul, Kandahar, Paktia, Afghanistan) 257 views


Job Description

Job Description:مسئولیتهای وظیفوی:طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه بخش مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره.
تحلیل دیتا و معلومات جمع آوری شده جهت سروی و تهیه سایت پلان پروژه ها.
سروی تخنیکی و مقدماتی پروژه ها جهت دستیابی / توسط توتل استشن / Civil 3D Auto cat به ارقام تهیه شده از ساحه.
نقطه گذاری ( پلات ) ارقام تهیه شده بعد از سروی بمنظور ترتیب پلان تفصیلی پروژه ها.
تهیه و ترتیب نمودن سروی تخنیکی و برآورد ابتدایی و نهایی مشکلات فنی و تخنیکی و دریافت راه حل مناسب جهت رفع آنها به بخش های مربوط.
تهیه نقشه ها نظر به تقاضا ها به منظور تثبیت موقعیت پروژه ها.
تطبیق نقاط بدست آمده بوسیله آله ( GPS  ) به منظور تثبیت موقعیت پروژه ها بالای نقشه.
تهیه و ترتیب نقشه های جغرافیایی به اساس چارت و جدول به منظور مقایسه.
تحلیل و تجزیه ارقام که توسط (   GIS  ) به منظور نتیجه گیری ترسیم گراف بدست می آید.
آشنایی کامل با سیستم (  GIS  ) و استفاده موثر در ساحه به منظور ترسیم گراف.
تحقیقات روی معلومات به اساس مشخصات فضایی و غیر فضایی جهت درج در دیتابیس.
ارایه گزارش ماهوار ، ربعوار و سالانه از بخش مربوط جهت تحقیق اهداف.
ترتیب نمودن تمام معلومات سروی انجنیر برای تیم تخنیک پروژه.
برآورد و تعین احجام فعالیت های کاری در آغاز ، جریان ، وختم پروژه .
اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق به قوانین ، مقررات و اهداف ریاست

Background

About National Development Corporation, د ملي پراختیا شرکت:

The National Development Corporation State Owned Corporation (NDC) was founded as per the Presidential Decree no. 28, dated 03/02/2020. The principal objective of the corporation is to reinvigorate the state-owned corporations merged into it, which previously held the status of state-owned enterprises. The fundamental purpose behind the merger was to modernize and mechanize the operations of the corporations so that it could achieve the high standard of implementation and construction of infrastructure. Furthermore, among the goals of NDC is the refinement of processes involved in the implementation of vital infrastructure in the fields of agriculture, water, energy, production, exploration and mining of minerals. NDC strives to accelerate the sustainable development of the country. According to the Presidential decree, the legal status of the following state-owned enterprises was converted to state-owned corporations and then merged into NDC: Bana’i Development Corporation Helmand Development Corporation Afghani Development Corporation Housing Development Corporation Ghouri Cement Factory Jabal Siraj Cement Factory Northern Coal Corporation Arzaq Corporation Nangrahar Valley Agricultural Corporation Metal Corporation Central Freight Corporation (Kamaz)

Job Requirements

Job Requirements:شرایط استخدام (درجه تحصیل و تجربه کاری):درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول، جیودوزی، GIS و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۴ سال برای لیسانس و ۳ سال برای ماستر.
داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
داشتن اهلیت و شایستگی، تعهد به کار، حسن سیرت و شهرت نیک.
تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

Vacancy Number

18/021/HR/ACD/NDC

No. Of Jobs

5

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل ۴ سال برای

Duration

یک سال

Salary

مطابق نورم معاشات اداره مربوطه

Submission Guideline

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

علاقمندان واجد شرایط  لینک فورم استخدام آنلاین را باز و خانه پری نموده و به رهنمایی های فورم مربوطه توجه جدی نمائید؛

درخواستی که ذریعه فورم آنلاین صورت می گیرد در وقت معین آن تکمیل نمائید و بعد از ختم اعلان درخواستی شما پذیرفته نمی شود؛

http://erecruitment.ndc.gov.af/form

Submission Email
hr@ndc.gov.af

Submission Email

hr@ndc.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572259
Visit Today : 687
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41872
This Year : 120997
Total Visit : 572259
Total Hits : 1523094
Who's Online : 3