داکتر به مرکز صحی کمپنی (Kabul, Afghanistan) 561 views


Job Description:

مسؤلیت:

رعایت قوانین وضع شده شفاخانه  و پابند بودن به وظیفه .
همکاری در اداره عمومی, راجستريشن و تداوی مريضان در شفاخانه.
عرضه  خدمات  وقايوى و معالجوى  براى مریضان و تشخیص و تداوی مطابق با ستندرد هاى ملى .
پیشبرد امور تشخیصی و تداوی مریضان سرپا و مریضان IPD .
اخذ مشاهده دقیق و تکمیل معاینات لازمه جهت رسیدن به تشخیص نهائی .
در صورت بروز مشکلات در تشخص مرض درخواست کمک از متخصص مربوطه.
مسؤل تطبيق و جمع اوری معلومات صحى ستندرد ملى و توحید نمودن راپور های ماهوار HMIS.
شناسائی و راپوردهی فوری مشکلاتی که برای رسیدن به اهداف پروگرام مانع اند.
اشتراک در طرح و تطبیق تریننگ در جریان اجرای وظیفه برای کارمندان شفاخانه.
نظارت از کار نرسها و سهمگیری فعال در پروسه تقویت دانش مسلکی انان براى بهتر ساختن كيفيت كار.
دادن تعلیمات صحی انفرادی برای مریضان حین معاینه و تشخیص مریضی.
شناسائی به موقع واقعات وخیم و رسیده گی به انها و در صورت لزوم رجعت داد ن مریضانی که ایجاب خدمات بیشتر را در سطوح بالاتر مینماید به شفاخانه های اختصاصی .
تلاش در جهت ارتقاع سطح دانش مسلکی و تقویت مهارت های مسلکی خویش و كسب رهنمود هاى ملى در عرصه خدمات صحى ستندرد.
نظارت از پاکی و صفائی سرویس مربوطه و تعقیب تقسیم اوقات تعقیم و پاک کاری وسایل و اطاق های مربوط به شفاخانه و رعایت دقیق ستندرد های وقایه از انتان .
برخورد نيك با مریضان و مریضداران و احترام متقابل با همكاران.
نظارت از فعالیت کارکنان صحی جامعه و هماهنك ساختن خدمات با ساس مراقبت صحى اجتماعى.
اطاعت از آمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده
واقعه یابی تداوی و رجعت دهی مریضان روانی و معلونین

واقعه یابی تداوی و رجعت دهی مریضان  مصاب به امراض چشم

About Sanayee Development Organization (SDO):

Sanayee Development Organization (SDO) is an Afghan development NGO, established in 1990 in Peshawar – Pakistan, to serve Afghan refugees in that area. SDO takes its name from Hazrat Abu-ul-Majad Majdod Ibn-e-Adam, well known as Hazrat Hakeem Sanayee, (1088 – 1166 A.D), one of Afghanistan’s most outstanding poets.

In 2002, SDO expanded its services and relocated to Kabul – Afghanistan, with the mission to contribute to the emergence of a peaceful, developed and self-sustaining Afghan society through the provision of services to vulnerable and disadvantaged people in remote and underserved rural areas of Afghanistan in the sectors of Peacebuilding and Conflict Transformation, Health, Education and Community Development.

Over time, SDO has established an extensive field presence and has implemented projects in 22 of Afghanistan’s 34 provinces. Today, SDO continues to operate in nine provinces in the northern, western, eastern and southern regions of the country. In all its works, SDO applies a participatory, community-based approach to development, working with community-based organizations, as well as relevant sub-national government bodies.

SDO is an active member of major civil society networks at national, regional and international levels.

SDO is the BPHS implementer in three provinces and EPHS implementer in one province and looking for qualified person to be responsible for Grants/Reporting activities and its management at national level

Job Requirements:

اوصاف,توانایی و مهارت ها:

داکتر طب
توانائی در لسان های دری ، پشتو و دارای دانش کاری در لسان انگلیسی

تجربه کاری  قبلی در شفاخانه  

Submission Guideline:

Interested applicants are invited to send their resume along with cover letter to:

jobs@sanayee.org.af 

The closing date is 3/Feb/ 2021.  Please ensure your application email has the subject heading including the (Title of vacancy and vacancy number).

Only those applicants selected for a written test/interview will be notified.

For more information about SDO please visit http://sanayee.org.af/

Submission Email
jobs@sanayee.org.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692564
Visit Today : 143
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54342
This Year : 241302
Total Visit : 692564
Total Hits : 1921201
Who's Online : 18