سوپروایزر کلینیک صحی فرعی (Kunduz, Afghanistan) 44 views


Job Description

وظایف و مسئولیت ها: ایجاد فضای بهتر همکاری میان کارمندان و بخش های مربوطه و ترغیب کارمندان در راستای ایجاد همآهنگی های لازم در عرصه های کاری مربوطه. دایر نمودن جلسات اداری هفته وار با آمرین و مدیران مربوطه. مشارکت در جلسات داخل و خارج از جمعیت ملی و ارایه گذارش از مسایل مربوطه آن. نظارت بر فعالیت های مربوطه به امور خدمات صحی و ارایه گذارش کاری به مقامات رهبری( ریاست خدمات صحی) . اعلام مواضع جمعیت ملی در جلسات خارج از جمعیت در بخش های مربوطه. پیگیری مسایل مربوط به خدمات صحی در خارج از جمعیت ملی با مشوره  مقامات رهبری (ریاست خدمات صحی). تلاش و پیگیری مجدانه در راستای نگهداری راز های دفتری و اسناد دفتر. ارتقاء سطح دانش کارکنان در زمینه های مختلف و مربوط به فعالیت های جمعیت ملی و اشتراک در جلسات اداری ، سیمینار ها ، ورکشاپها و کنفرانس های داخلی و خارجی. نظارت بر حسن انجام کار در بخش امور خدمات صحی. تهیه و ارایه هرگونه نظر به پیشنهاد جهت پیشبرد فعالیت های جمعیت. انجام کار موثر و همآهنگ با روسا در جهت پیشبرد فعالیت های جمعیت. نظارت جدی برحسن نحوه کاری بخش های مربوطه. توجه جدی بر موثریت فعالیت های و خدمات صحی در مراکز صحی مربوط جمعیت. نظارت جدی بر نحوه کار کلینیک های از طریق مدیران ساحوی. ارایه طرح های لازم به منظور خود کفائی بخش صحی جمعیت ملی با حفظ ارزشهای و پرنسیب های جمعیت. تهیه پلان سالانه فعالیت های امور خدمات صحی در مراکز فرعی  با بودیجه مربوط آن و به اجرا در آوردن آن. رعایت اصول وقوانین حاکم بر فعالیت های امور خدمات صحی. پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز در همآهنگی با ریاست روابط و انکشاف به منظور ارتقای سطح دانش و ظرفیت کارمندان امور خدمات صحی در مراکز صحی فرعی . نظارت و بررسی از فعالیت های امور صحی ، کلینیک های  فرعی ولایت (کندز ). بازدید منظم و پیگیر از ساحات کاری مربوطه و ارایه گزارش. سروی و نظارت از اوضاع خدمات صحی و پاسخدهی سریع و عاجل به پرابلم های صحی در مراکز صحی فرعی . گرفتن راپور های و HMIS   ، کلینیک های  صحی فرعی  و بخش های مربوطه و توحید آن و سپردن آن به مراجع مربوطه. کار و فعالیت در محدوده صلاحیت های مفوضه. اجرای امور در روشنی هدایات مقامات رهبری  و گذارشدهی ماهوار از آن. رعایت سلسله مراتب.

Background

Established in 1934, the Afghan Red Crescent Society (ARCS) is an independent, humanitarian institution which has been recognized by the government of Afghanistan as an auxiliary to State agencies. ARCS play an important role in delivering disaster response services. Under the 2016 Red Crescent Law, ARCS carry out its activities in accordance with the principles of humanity, impartiality, neutrality, independence, voluntary services, unity and universality. Among others, ARCS have the duty to provide assistance to disaster-affected communities, supply emergency shelter, and distribute relief items to vulnerable people. Through its network of 7 regional branches and 34 provincial branches and more than 20,000 staff and trained volunteers, ARCS is amongst the few national organizations with nation-wide outreach and access. Over the past decades, ARCS has managed to uphold its neutrality and enjoys acceptance enabling its teams to carry out principled humanitarian action across the lines of conflict, including in the large portions of the territories controlled by armed opposition groups. With the support of its Red Cross Red Crescent Movement partners – the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the International Committee of the Red Cross (ICRC) and Partners National Societies like the Norwegian Red Cross – ARCS has also strengthened its management systems, procedures and partnerships to respond to emergencies, upon request of the public authorities or under its own initiative.

Job Requirements

هدف بست : * تنظیم امور بخش پروگرامی اداره مراکز صحی فرعی  جمعیت ملی در ولایت کندز * همآهنگی و انسجام بخش های پروگرامی  داخل ریاست و با ادارات بیرون از آن. * نظارت و ارزیابی ، توجه و پیگیری مداوم از فعالیت های بخش های مربوطه. * پیگیری امورات  محوله از جانب مقامات رهبری  جمعیت ملی  در مربوطات کاری بخش صحی .   مشخصات بست: داشتن تابعیت افغانستان داشتن سند رشته طب معالجوی وترجیعا”  داشتن ماستری در بخش صحت عامه . تجربه کاری بیشتر از 3سال در پست  اداره صحت  عامه و پروگرام های صحی با موسسات ووزارت صحت عامه . تجربه کاری سه سال مرتبط با بخش مربوطه. آگاهی کامل از قوانین و سیستم  صحی ،مالی و اداری کشور و ادارات  مربوطه در چوکات جمعیت ملی . رعایت کردن و پابند بودن به قوانین نافذه کشور ، اساسنامه جمعیت افغانی سره میاشت ، لوایح و طرزالعمل های نافذه در اداره جمعیت. توانایی تکلم و مفاهمه با لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی. توانایی کارکردن و ایجاد همآهنگی در بخش های مختلفه و در شرایط مختلف. داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان و مراجعین . توانایی سازماندهی در محدوده بخش مربوط.  داشتن مهارت عالی در استفاده از کمپیوتر و انترنت

Vacancy Number

hr@1005

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

حد اقل 3 سال مرتبط به وظیفه

Duration

Contract Base Extendable

Salary

As per Organizational Salary Scale

Submission Guideline

متقاضیان محترم لطف نموده جهت درخواست احراز بست به آمریت استخدام ریاست  منابع بشری دفتر مرکزی جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو و یا ریاست نمایندگی سره میاشت کندز مراجعه  نموده  خلص سوانح ، کاپی اسناد تحصیلی کاپی اسناد تجارب کاری تذکره تابعیت و یک قطعه عکس با خود داشته باشند.

نوت: درخواست برای احراز بست از طریق ایمیل و یا آنلاین پذیرفته نمیشود.

 

Dear applicants, please refer to the Recruitment Department of Human Resources Afghan Red Crescent Society HQ office Afshar-e-Silo or ARCS Kunduz Branch for submitting thier application along with thier Curriculum Vita (CV) , copy of educational documents, copy of work experience, citizenship ID card and a photo.

Note: Request for a clampdown is not accepted by email or online.

+93-728-900-253/+93764-343424/+93-777-266-860

Submission Email
saidmansoor_sharifi@hotmail.com

Submission Email

saidmansoor_sharifi@hotmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0634244
Visit Today : 194
Visit Yesterday : 198
This Month : 3035
This Year : 182982
Total Visit : 634244
Total Hits : 1752672
Who's Online : 3