صفاکار (Ghazni, Afghanistan) 318 views


 موقف: صفا کارموقعیت/دیپارتمنت: غزنی/افغانستانگزارش به : مسول پروژه  شرح وظیفه: صفاکار جهت پاک کاری و نظافت فضا و اطاق های دفتر مسئولیت دارد و به صورت مستقیم به مسئول پروژه  راپور میدهدمسئولیت هاپاک کاری و صفایی شعبات، دهلیز ها و تشناب های دفترپاک کاری گدام و مرتب نمودن مواد داخل گدامتهیه و توزیع چای برای کارمندان همه روزه و در زمان معینتنظیم درست اسباب و وسایل دفتر در فصل سرما و گرماداشتن روحیه کار گروپی خوب و عادت به شیوه کلتور کارگروپی در چوکات دفتررعایت اصل محرمیت در مورد دفتر و مستفدین مرکز و در تمام حالاتاجرای سایر وظایف حسب لزوم دید مسئول اداری

Voice of Women Organization (VWO) is an Afghanistan-based non-governmental, non-profit, non-political, and non-partisan organization that specifically strives for the revival of women’s role in Afghan societies through advocacy for women’s rights, their legal and social protection, and their capacity building.

VWO informally established in Kabul in 1998 to run covert schools for girls under the repressive regime of the Taliban, VWO was registered with the Government of Afghanistan as the first women’s organization in the post-Taliban setup. The organization has since carried out scores of projects for the socio-economic advancement of Afghan women and girls. Voice of women organization established a headquarter office in 2004 in Herat province. In the beginning, it focused on women-related matters, and later on, in 2005, VWO established the first women protection center in Herat province.

Currently, the organization is operating in 7 provinces (Herat, Ghor, Farah, Nimroz, Badghis, Daikondy, and Faryab) of Afghanistan having 6 projects with more than 240 employees working toward achieving its mission.

داشتن تجربه کاری حداقل دو سال به عنوان صفاکارتوانایی انجام وظایف محولهتسلط به زبان های پشتو و دریدقت و نظم زیادرعایت نمودن  اصول بهداشتی

داشتن تجربه کاری حداقل دو سال به عنوان صفاکار

رهنمود تسلیم دهی اسنادعلاقمندان که واجد شرایط معیار های فوق هستند لطف نموده خلص سوانح خویش را به شکل سافت  به آدرس ایمیل که در اعلامیه تذکر داده شده  ارسال نماینددر ضمن از تمامی علاقمندان که درخواست های خویش را به شکل الکترونیکی ارسال بدارند در عنوان ایمیل خود نمبر اعلامیه ذیل را ذکر نمایند VWO-266نوت: سی وی ها/ درخواستی ها به صورت روزمره مرور و پروسه میشود

 

Submission Email
jobs@vwo.org.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572352
Visit Today : 57
Visit Yesterday : 723
This Month : 41965
This Year : 121090
Total Visit : 572352
Total Hits : 1523621
Who's Online : 5