صفاکار (Zabul, Afghanistan) 194 views


موقف: صفا کارموقعیت/دیپارتمنت: افغانستان / زابلگزارش به : مسول برنامهشرح وظیفه: صفاکار جهت پاک کاری و نظافت فضا و اطاق های دفتر مسئولیت دارد و به صورت مستقیم به مسئول برنامه راپور میدهد.مسئولیت هاپاک کاری و صفایی شعبات، دهلیز ها و تشناب های دفتر.پاک کاری گدام و مرتب نمودن مواد داخل گدام دفتر.تهیه و توزیع چای برای کارمندان همه روزه و در زمان معین.تنظیم درست اسباب و وسایل دفتر در فصل سرما و گرما.داشتن روحیه کار گروپی خوب و عادت به شیوه کلتور کارگروپی در چوکات دفتر.رعایت اصل محرمیت در مورد دفتر و مستفدین مرکز و در تمام حالات.اجرای سایر وظایف حسب لزوم دید مسئول اداری.حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی مسولیت همه است و همه کارمندان ملزم به رعایت  پالیسی استثمار و سوء استفاده جنسی و پروسیجرهای اجراییوی و نظم و دیسپلین موسسه ندای زن هستند، که اصول حفاظت از استثمار و سوء استفاده جنسی را در همه زمانها تضمین میکند

 

Voice of Women Organization (VWO) is an Afghanistan-based non-governmental, non-profit, non-political, and non-partisan organization that specifically strives for the revival of women’s role in Afghan societies through advocacy for women’s rights, their legal and social protection, and their capacity building.

VWO informally established in Kabul in 1998 and was registered with the Government of Afghanistan as the first women’s organization in the post-Taliban setup. The organization has since carried out scores of projects for the socio-economic advancement of Afghan women and girls. Voice of women organization established a headquarter office in 2004 in Herat province. In the beginning, it focused on women-related matters, and later on, in 2005, VWO established the first women protection center in Herat province.

توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشند.سه سال تجربه مرتبط به این بست را داشته باشد.داشتن آمادگی جسمانی مناسب.

 

رهنمود تسلیم دهی اسنادعلاقمندان که واجد شرایط معیار های فوق هستند لطف نموده خلص سوانح خویش را به شکل سافت  به آدرس ایمیل که در اعلامیه تذکر داده شده  ارسال نماینددر ضمن از تمامی علاقمندان که درخواست های خویش را به شکل الکترونیکی ارسال مینمایند تقاضا میگردد که در عنوان ایمیل خود نمبر اعلامیه ذیل را ذکر نمایند VWO-320نوت: سی وی ها/ درخواستی ها به صورت روزمره مرور و پروسه میشود

 

Submission Email
jobs@vwo.org.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0747121
Visit Today : 257
Visit Yesterday : 275
This Month : 8518
This Year : 295859
Total Visit : 747121
Total Hits : 2090339
Who's Online : 3