قابله برای مرکز صحی فرزه (Kabul, Afghanistan) 477 views


Job Description:

مسؤلیت ها :

 

رعایت دقیق قوانین وضع شده شفاخانه و پابند بودن به وظیفه .
داشتن معلومات كافى در مورد رهنمود هاى ملى براى عرضه مراقبت هاى مادران و اطفال.
 عرضه مراقبت های مادر و طفل در شفاخانه و پذیرش مراجعین جهت مراقبت های A.NC, P.NC,  و F.P .وراجستر انها
ثبت دقیق کارت های ANC و PNC.تهیه راپور ماهوار در مورد ایجاد فاصله بین ولادت ها ، مشوره در مورد مراقبت های قبل و بعد از ولادت و استفاده روزمره تالی شیت و فورم HMIS .
توضیح  و تشويق مادران براى تعقيب مراقبت هاى قبل و بعد از ولادت.
مراقبت و نگهداری درست از وسایل و سامان آلات مربوط و رعایت شرایط اسپسی و انتی سپسی سامان آلات طبی و اطاق ولادت و رعایت دقیق ستندرد های وقایه از انتان  .
آماده گى و پذیرش ولادتهامطابق به ستندرد هاى شفاخانه ولسوالى.
 نظارت از پاکی و صفائی وارد مربوطه و در مجموع شفاخانه مطابق به تقسیم اوقات مرتبه .
گزارش فوری و به وقت واقعات اختلاطی ولادت های انسدادی  به داکتر مربوطه MCH.
سهمگیری در ارائه تعلیمات صحی برای مریضان سرا پا مطابق به ضرورت انها ( وسایل ولادت، ملاقات بعد از ولادت، معافیت ، تغذی و علایم خطر نزد مادران حامله ) .
همکاری با داکتر MCH در موردعرضه خدمات و بلند بردن كيفيت خدمات.
اشتراک در پروگرام های متکی به جامعه بخصوص سوپروژن Health post ها و کارکنان صحی اناث در جامعه.
اطاعت از هدایات داده شده از طرف داکتر معالج بخش MCH و متخصص مربوطه .
برخورد دلسوزانه با مریضان و مریضداران ، صداقت در انجام وظیفه و  تلاش جهت ارتقای سطح دانش مسلکی .

اطاعت از آمر مافوق و اوامر مربوطه در اجراى هر نوع وظايف رسمى توظيف شده

About Sanayee Development Organization (SDO):

Sanayee Development Organization (SDO) is an Afghan development NGO, established in 1990 in Peshawar – Pakistan, to serve Afghan refugees in that area. SDO takes its name from Hazrat Abu-ul-Majad Majdod Ibn-e-Adam, well known as Hazrat Hakeem Sanayee, (1088 – 1166 A.D), one of Afghanistan’s most outstanding poets.

In 2002, SDO expanded its services and relocated to Kabul – Afghanistan, with the mission to contribute to the emergence of a peaceful, developed and self-sustaining Afghan society through the provision of services to vulnerable and disadvantaged people in remote and underserved rural areas of Afghanistan in the sectors of Peacebuilding and Conflict Transformation, Health, Education and Community Development.

Over time, SDO has established an extensive field presence and has implemented projects in 22 of Afghanistan’s 34 provinces. Today, SDO continues to operate in nine provinces in the northern, western, eastern and southern regions of the country. In all its works, SDO applies a participatory, community-based approach to development, working with community-based organizations, as well as relevant sub-national government bodies.

SDO is an active member of major civil society networks at national, regional and international levels.

SDO is the BPHS implementer in three provinces and EPHS implementer in one province and looking for qualified person to be responsible for Grants/Reporting activities and its management at national level.

Job Requirements:

اوصاف,توانایی و مهارت ها:

فارغ التحصیل از IHS
تجربه قبلی در ساحه کاری مربوطه

توانائی در لسان های دری ، پشتو

Submission Guideline:

 

Interested applicants are invited to send their resume along with cover letter to:

jobs@sanayee.org.af 

The closing date is 11/Feb / 2021.  Please ensure your application email has the subject heading including the (Title of vacancy and vacancy number).

Only those applicants selected for a written test/interview will be notified.

For more information about SDO please visit http://sanayee.org.af/

Submission Email
jobs@sanayee.org.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0580868
Visit Today : 821
Visit Yesterday : 2888
This Month : 50481
This Year : 129606
Total Visit : 580868
Total Hits : 1543591
Who's Online : 11