مأمور ساحوی (Daikondi, Afghanistan) 584 views


Job Description

Job Description::مسئولیت های مامورساحویهماهنگی موثر و برگزاری جلسات با جوامع محل، نهادها، سکتور های دولتی و سایر ذینفعان مرتبط در سطح مرکز و ولایت دایکندی
برنامه ریزی، سازماندهی / تسهیل و اجرای فعالیت های پروژه در سطح ولایت
سفر به قریه جات، و ولسوالی های ولایت های دورافتاده جهت همکاری در قسمت بررسی و ارزیابی نیازمندی ها، تکمیل فورم های ارزیابی و ارائه آن به دفتر کابل
ارتباط مداوم و مستمر با دفتر کابل، همکاران و معلمین جهت حصول اطمینان از هماهنگی و پشرفت فعالیت ها
هماهنگی موثر و همه جانبه با سایر موسسات درمرکز و اطراف دایکندی، و ریاست های سکتور مربوطه
شرکت در جلسات سکتوری معارف و ریاست اقتصاد ولایت دایکندی
همکاری با آمر بخش علمیاتی برنامه ها و سایر کارمندان مربوطه جهت تهیه گزارش های به موقع و با کیفیت
ارائه ربعوار گزارش از پیشرفت پروژه ها به آمریت معارف شهری، ریاست معارف ولایت دایکندی و وزارت معارف
جمع آوری آمار و سایر دیتا ها و اطلاعاتی به روز (ابدیت) از جوامع و محلات تحت پوشش فعالیت های موسسه نی قلعه
 جستجوی فرصت های جدید برای اعمار ساختمان مکاتب و سایر پروژه مرتبط در زمینه تعلیم و تربیه
داشتن روحیه همکاری با سایر کارمندان در صورت نیاز
برگزاری جلسات با جوامع و مردم جهت حمایت و پشتبانی مردم از پروژه تعلیمات قبل ازمکتب و تداوم پروژه بعد ازختم پروژه از طرف موسسه نی قلعه
بررسی و اطمینان از کیفیت دروس و تطبیق پروژه
مطمئن ساختن دفتر کابل موسسه نی قلعه از اجرای نورمال و منظم صنوف تعلیمات قبل ازمکتب در قریه جات
تهیه پلان عملیاتی و نظارتی هفته وار، ماهواروسال وار برای پروژه تعلیمات قبل ازمکتب
داشتن توانایی بالا در نظم و مدیریت شخصی، ارتباط با همکاران و ارگان های همکار
توانایی انجام سروی، بررسی ها و ارزیابی ها برای پروژه های جدید
ارزیابی شاگردان صنوف تعلیمات قبل ازمکتب مطابق به پروسیجر نی قلعه
تهیه گزارش دقیق از آمار شاگردان تعلیمات قبل ازمکتب با تفکیک پسر و دختر و به روز رسانی منظم آن و ارائه به موقع آن به دفتر کابل موسسه نی قلعه
تهیه گزارش دقیق از آمار فارغین شاگردان تعلیمات قبل ازمکتب با تفکیک پسر و دختر و پیگیری آنها در مکاتب مربوطه شان
تهیه عکس ها و ویدیو ها کوتاه از برنامه تعلیمات قبل ازمکتب
ترتیب و دسته بندی عکس ها و ویدیو ها مطابق به قریه های مربوطه
ارائه گزارش روزانه از تمام فعالیت های انجام شده درختم روز و ارائه گزارش هفته وار درختم هفته

Background

About Nai Qala Association::معلومات در مورد موسسه نی قلعهموسسه نی قلعه یک موسسه غیرانتفاعی است و از سال 2007 تا بحال درافغانستان با وزارت معارف و وزارت صحت عامه کارمیکند. برنامه های کاری این موسسه با وزارت معارف اعمار ساختمان مکاتب، برگزاری کورس های ارتقایی ظرفیت برای معلمین و شاگردان مکاتب، امادگی کانکور ، ایجاد صنوف تعلیمات قبل ازمکتب و توزیع قرطاسیه در ساحات روستائی و دورافتاده کشور می باشد

Job Requirements

Job Requirements:حد اقل دوسال تجربه کاری در بخش های مدیریت، اداری و تعلم وتربیه داشته باشد
آشنائی با زیان انگلیسی
مهارت عالی کمپیوتری ( برنامه های افیس و  انترنت ) حتمی است
با ساحات دورافتاده و صعب العبور انعطاف پذیر باشد
تجربه در بخش مدیریت پروژه و کارمندان پروژه
درمورد جغرافیا و اقلیم دایکندی علمیت داشته باشد
مهارت عالی هماهنگی و ارتباطات ( گفتاری، نوشتاری و شنیداری) داشته باشد
توانایی و قابلیت کاری بصورت تیمی و انفرادی را داشته باشددرشرایط سخت کاری انعطاف پذیر و صبور باشد

Vacancy Number

052

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

دو سال

Duration

هشت ماه

Submission Guideline

Submission Guideline::رهنمایی برای درخواستیعلاقه مندان میتوانند خلص سوانح خویش را به آدرس الکترونیکی ذیل بفرستدبرای اینکه خلص سوانح تان درفهرست افراد واجد شرایط شامل شود، در عنوان ایمِیل بصورت مشخص  عنوان بست را بنویسید
Submission Email
qasem.ahmadi@nai-qala.org

Submission Email

qasem.ahmadi@nai-qala.orgSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0747110
Visit Today : 246
Visit Yesterday : 275
This Month : 8507
This Year : 295848
Total Visit : 747110
Total Hits : 2090138
Who's Online : 3