متخصص تحقیقات کلنیکی (Kabul, Afghanistan) 228 views


Job Description

 

اهدف وظیفه:

  • به منظور تطبیق و تنظیم امور اداری و مسلکی اداره و پروژه.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

همکاری با آمر بخش مربوطه در مدیریت، نظارت و انسجام امور مربوط به بخش تحقیقاتی شورای طبی جهت پیشبرد بهتر امور.طرح پالیسی های جدید تحقیقات کلینیکی در هماهنگی با بخش های مربوطه جهت تحقق برنامه ها و اهداف اداره.طر ح و ایجاد دیتابیس تحقیقات کلینیکی و طبیمدیریت راه اندازی تحقیقات کلینیکی و شریک ساختن نتیجه آن با بخش های مربوطه جهت ارتقای دانش مسلکی و کلینیکی دوکتورانتدوین و ترتیب  اسناد رهنمودی، اصول و اساسات و میکانیزم کاری  بخش تحقیقات کلینیکی شورای طبی.همکاری با بخش مربوطه در نظارت، ارزیابی و بررسی کامل از ارائه خدمات سکتور خصوصی در بخش تحقیقات کلینیکی مطابق به قوانین و پالیسی های تحقیقاتی.همکاری طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.تدوین ابزارهای تحقیقات کلینیکی به منظور استفاده موثر از نتایج بدست آمده.جمعآوری، تحلیل، تفسیر و و شریک ساختن معلومات تحقیقاتیهمکاری در راه اندازی تحقیقات و مطالعات علمی مربوط شورای طبی؛ثبت معلومات بدست آمده از تحقیقات انجام شده در دیتابیس مربوطه به منظور استفاده به موقع و موثر.

 

 

وظایف هماهنگی:

ایجاد یک میکانیزم کاری مسلکی سازنده با بخش تحقیقاتی ادارات همکار خوصوصآ وزارت صحت عامه و وزارت تحصیلات عالی

 

اتخاذ تصمیم مستقلانه، پلانگذاری و دریافت راه حل برای چالش های گوناگون.مدیریت منابع اداره در محدوده های مشخص شده؛سهم در انکشاف استراتیژی و تطبیق آن در تمام اداره و یا تطبیق آن در بخش مربوطه؛

Background

شورای طبی افغانستان  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید  شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Requirements

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

  •   تجارب لازمه: داشتن لیسانس با ۷ سال تجربه کاری و یا داشتن ماستری با ۵ سال تجربه کاری مرتبط.                                                                                                                                                                                                                                                                   مهارت های عمومی:
  • توانایی تهیه و ترتیب استراتیژی برای اداره و یا یک بخش ادارهو مسولیت مدیریت مالی، قوای بشری و ساحات تخنیکی.
  • توانایی ترتیب اسناد در ساحات تخیکی و اشتراک در نشست های در این ساحات.
  • توانایی مدیریت و نگهداری ارتباط با خارج از اداره و یا پروژه.
  • آشنایی با کمپیوتر.

دانستن زبان انگلیسی.  

Vacancy Number

HRD-AMC-02

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

تجارب لازمه: داشتن لیسانس با ۷ سال تجربه کاری و یا داشتن ماستری با ۵ سال تجربه کاری مرتبط

Duration

1401/12/30

Salary

As per NTA Salary

Submission Guideline

از کاندیدان محترم خواهشمندیم سی وی خویش را ضم هم ارسال نموده و همچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت،.از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:زمان ارسال درخواست:درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد درخواست شما پذیرفته نمیشود. .اسناد تحصیلی:اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است. اسناد تجربه کاری:اسناد تجربه کاری دولتی:اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد. اسناد موسسات خارجی بین المللی:بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد. اسناد که حریق یا گم شده اند:درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است. تجربه مرتبط:یکی از مهمترین تقاضا بست تجربه مرتبط است که تجربه تائید شده حداقل را کاندید باید ارسال دارد درغیر آن واجد شرایط شناخته نمیشود. 

Submission Email:

hrd@amc.gov.af
Submission Email
hrd@amc.gov.af

Submission Email

hrd@amc.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0747110
Visit Today : 246
Visit Yesterday : 275
This Month : 8507
This Year : 295848
Total Visit : 747110
Total Hits : 2090132
Who's Online : 3