متخصص منابع و اداره (Kabul, Afghanistan) 253 views


Job Description

عنوان بست:  متخصص منابع و اداره NTA-Grade B :بستنوعیت بست: تخصصیتعداد پست: (1)گزارشده به:  مقام کمیسیون ACC-HR2021-004 :کودد دندی موخه/ هدف وظیفههمکاری تخنیکی و تخصصی و ارائه طرح و مشوره‌های تخصصی در زمینه تامین منابع در مورد نیاز اداره، ایجاد و انکشاف سیستم اداری در چارچوب قوانین و مقررات نافذه.مسولیتونه/ مسولیت هاترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان کاری کمیسیون مبارزه با فساد اداری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛همکاری تخنیکی در زمینه ایجاد و انکشاف سیستم‌های اجراات اداری کمیسیون در چارچوب قوانین نافذه؛تحلیل و ارزیابی نیازمندهای اداره به منابع بشری، مالی و فزیکی در هماهنگی با بخش‌های مربوطه طبق اسناد معیاری؛ارائه طرح و مشوره تخنیکی جهت بهبود روند اجراات اداری؛همکاری و ارائه مشوره‌های تخنیکی در زمینه اصلاح تشکیلات و سازمان دهی منابع بشری جهت استخدام افراد شایسته، مسلکی و با تجربه طبق قوانین نافذه؛همکاری در تدوین مواد مورد نیاز برنامه‌های ارتقاء ظرفیت کارکنان ادارات به اساس نیاز سنجی میعاری در چارچوب قانونی؛همکاری در طرح، تسوید طرزالعمل‌های و پالیسی‌های کمیسیون در خصوص غنامندی بخش منابع بشری ؛همکاری در بهبود فرآیندهای کاری با وزارت خانه ها و سایر ادارت ذیدخل؛ارائه مشوره‌ها و طرح ‌های سازنده  در راستای بهبود عملکرد کمیسیون در چارچوب قوانین نافذه کشور؛ترتیب گزارش از چگونگی فعالیت ها، دستآورد ها و اجراآت و ارایه آن به مقام کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛اجرای سایر امور متفرقه حسب هدایت آمرین ذیصلاح طبق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

Background

کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس فرمان شماره (110) مورخ 22/8/1399 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بمنظور تحقق اهداف قانون مبارزه با فساد اداری و تعمیل تعهدات بین المللی دولت جمهوری ا.ا در عرصه مبارزه با فساد اداری ایجاد گردیده است.دیدگاه: ادارات تقویت شده ی سالم، حسابده و عاری از فسادهدف: نظارت و گزارش دهی از تحقق اهداف و اولویت های مندرج استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پیشرفت فعالیت ها و اقدامات شامل پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها/ادارات دولتی و ارایه گزارش های ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

Job Requirements

شرایط احراز بست (تحصیل و تجربه کار): درجه تحصیل: داشتن حداقل لیسانس در رشته‌های: اداره عامه، پالیسی اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، منابع بشری و مدیریت آموزشی)تجارب لازمه:  5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده سند تحصیلی ماستر در رشته‌های فوق، و 7 سال تحربه کاری مرتبط به وظیفه برای سند تحصیلی لیسانس در رشته‌های فوق.مهارت ها:آشنای با زبان انگلیسی،توانای طرح و تدوین پالیسی‌‌ها؛توانای تصمیم گیری و حل مسئله؛توانای ارتباط با دیگران؛توانای استفاده از نرافزراهای مرتبط به وظیفه؛توانایی  گرارش نویسی.

Vacancy Number

ACC-HR2021-004

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

5 سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای دارنده سند تحصیلی ماستر در رشته‌های فوق، و 7 سال تحربه کاری مرتبط به وظیفه برای سند تحصیلی لیسانس در رشته‌های فوق.

Salary

NTA Salary Scale (Grade B)

Submission Guideline

کاندیدان محترم میتوانند درخواستی خویش را (سی وی + تصدیق کارکردگی + سند تحصیلی) طی یک فایل واحد پی دی اف از طریق انترنت به ایمیل آدرس بخش استخدام با ذکرعنوان و کود  بست ارسال نمایندهمچنان به آگاهی تمام کاندیدان رسانیده میشود درخواستی های که شرایط بست را تکمیل نتوانسته و یاکود بست را درعنوان ایمیل شان ذکر نکرده باشند در نظر ګرفته نمیشود. نوت: متقاضیان که کود بست را در عنوان ایمیل خویش ذکر ننمایند، برای بست مذکور در نظر گرفته نخواهند شد.لازم به ذکر است، به نسبت تعداد زیادی درخواستی ها، تنها کاندیدان که شارت لیست شده اند ایمیل من جانب ریاست منابع بشری کمیسیون مبارزه با فساد اداری دریافت خواهند نمود.
Submission Email
hr.recruitment@aop.gov.af

Submission Email

hr.recruitment@aop.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0624251
Visit Today : 160
Visit Yesterday : 242
This Month : 723
This Year : 172989
Total Visit : 624251
Total Hits : 1678095
Who's Online : 3