مدیریت تسهیل قرارداد ها (Kabul, Afghanistan) 345 views


Job Description

Job Description:

مسئولیتهای وظیفوی:

طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شدۀ اداره.
مدیریت و برنامه ریزی در راستای طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس،خدمات(مشورتی و غیرمشورتی) امور ساختمانی و خریداری های پرچون جهت دست یابی به اهداف مورد نظر اداره.
حصول اطمینان از موجوديت بودجه منابع مالي برای انواع تدارک شامل پلان تدارکاتي غرض تسریع روند تدارکاتی بخش مربوطه.
ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر در جهت تحلیل و بررسی نیازمندیهای پیشبینی شده در پلان تدارکاتی ریاست  غرض توحید و ترتیب  پلان تدارکاتی اداره مربوطه.
مطالعه و بررسی گزارشات جمع آوری شده از پروژه های ساختمانی واجناس از عقد قرارداد الی دوره تسلیمی نهائی .
برنامه ریزی جامع در راستای فراهم آوری تسهیلات در پروسه قرارداد امور تداکاتی اداره بعد از عقد قرارداد با شرکت ها.
نظارت دقیق و حصول اطمینان از دوره تسلیمی موقت و نهائی پروژه های ساختمانی از شرکت های متعهد.
 نظارت وحصول اطمینان از تائید وصدورتعدیلات و تمدید معیاد پروژه های ساختمانی و خریداری.
مدیریت تضمینات تدارکات در مطابقت به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات.
مدیریت پرداخت ها به قراردادی طبق اسناد تقنینی مربوطه.
 اتخاذ تصامیم در راستای تحقق اهداف اداره و حصول اطمینان از اجرای پرداخت پول شرکت  ها  به وقت و زمان آن.
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به آمریت.

اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

Background

About National Development Corporation, د ملي پراختیا شرکت:

The National Development Corporation State Owned Corporation (NDC) was founded as per the Presidential Decree no. 28, dated 03/02/2020. The principal objective of the corporation is to reinvigorate the state-owned corporations merged into it, which previously held the status of state-owned enterprises. The fundamental purpose behind the merger was to modernize and mechanize the operations of the corporations so that it could achieve the high standard of implementation and construction of infrastructure. Furthermore, among the goals of NDC is the refinement of processes involved in the implementation of vital infrastructure in the fields of agriculture, water, energy, production, exploration and mining of minerals. NDC strives to accelerate the sustainable development of the country. According to the Presidential decree, the legal status of the following state-owned enterprises was converted to state-owned corporations and then merged into NDC: Bana’i Development Corporation Helmand Development Corporation Afghani Development Corporation Housing Development Corporation Ghouri Cement Factory Jabal Siraj Cement Factory Northern Coal Corporation Arzaq Corporation Nangrahar Valley Agricultural Corporation Metal Corporation Central Freight Corporation (Kamaz)

Job Requirements

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت عمومی، حقوق، مدیریت تدارکات و به درجه های تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای لیسانس، یک سال برای ماستر.
داشتن توانائی اداره، مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی.
داشتن اهلیت و شایستگی، حسن سیرت و شهرت نیک.
تسلط  به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.

مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Vacancy Number

02/021/HRC/HCD/NDC

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

داشتن تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل دو سال برای

Duration

یک سال

Salary

مطابق نورم معاشات اداره مربوطه

Submission Guideline

Submission Guideline:

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

علاقمندان واجد شرایط  لینک فورم استخدام آنلاین را باز و خانه پری نموده و به رهنمایی های فورم مربوطه توجه جدی نمائید؛

درخواستی که ذریعه فورم آنلاین صورت می گیرد در وقت معین آن تکمیل نمائید و بعد از ختم اعلان درخواستی شما پذیرفته نمی شود؛

http://erecruitment.ndc.gov.af/registeration_form

Submission Email
hr@ndc.gov.af

Submission Email

hr@ndc.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0622383
Visit Today : 92
Visit Yesterday : 286
This Month : 35899
This Year : 171121
Total Visit : 622383
Total Hits : 1666414
Who's Online : 2