مدیر کتابخانه/Librarian (Kabul, Afghanistan) 644 views


Job Description

Job Description:داشتن آگاهی کامل از وضعیت، اکمالات و ضروریات کتابخانه؛ تهیه و تدارک لوازم ، مواد کتابخانه، و سامان آلات مورد ضرورت کتابخانه؛ چک نمودن وسایل و لوازم کتابخانه و اطمینان از فعال بودن آنها؛حفاظت ازکتاب ها وسایل و لوازم کتابخانه؛جلوگیری ازخروج کتاب ها و لوازم کتابخانه برای استفاده شخصی بدون ثبت و راجستر توسط مسؤول کتابخانه؛درخواست به موقع اکمال مواد و کتاب های مورد نیازبرای کتابخانه؛ تهیه و توزیع فورم های مصارف و داغمه جات کتاب ها د رجریان درس؛منظم نمودن کتاب ها و کمپیوتر ها همه روزه بعد از استفاده محصلان آماده ساختن آنها برای استفاده بعدی؛در هر پنجشنبه موجودی از کتاب ها و پاک کاری کتاب ها و کمپیوتر های کتابخانه؛ ارایه گزارش از فعالیت های ماهوار ، ربعوار و سالانه کتابخانه به معاونیت علمی و یا ریاست مؤسسه؛ حفظ اسرار اداره و جلوگیری از انتقا ل مواد و سایرداشته های معنوی و مادی مؤسسه به افراد و نهاد های دیگر بدون اجازه مقام ریاست مؤسسه؛مراعات تمام مواد شامل وجایب ومکلفیت های کارمندان مؤسسه؛ترتیب و تنظیم اصول نامه و یا لایحه ی رفتاری در استفاده از کتابخانه برای استادان، کارمندان و محصلان بصورت جداگانه؛ ترتیب کارت کتابخانه؛همکاری دوامدار برای ایجاد نظم و دسپلین در کتابخانه؛اجرای سایروظایف سپرده شده.

Background

About Hewad University:مؤسسه تحصیلات عالی هیواد، تحت عنوان مؤسسه تحصیلات عالی خوارزمی، درسال  1390 تأسیس گردیدپس از تغییر نام مؤسسه تحصیلات عالی خوارزمی به مؤسسه تحصیلات عالی هیواد، رهبری و مدیریت جدید این مؤسسه با مطالعه ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدید ها اقدام به باز خوانی و تجدید نظر در اساسنامه، پلان استراتیژیک، نصاب تحصیلی و ساختار تشکیلاتی نمود. رهبری جدید هیواد علاوه برایجاد دگرگونیهای اساسی درتمام موارد مذکور، نسبت به جذب نیروهای انسانی کارآمد تر در بخشهای آکادمیک و اداری، تهیه تجهیزات لازم، تعمیر دایمی و سایر امکانات مورد تاکید وزارت محترم تحصیلات عالی، به شکل وسیع و معیاری برنامه   ریزی و سرمایه گذاری نمود. دیدگاه:موسسه تحصیلات عالی هیواد مصمم است که با ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت و برابر با معیار های ملی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی  در بخش های تدریس، تحقیق و عرضه خدمات در جامعه شناخته شود.ماموریت:موسسه عالی هیواد  در حال حاضر مصروف تدریس، تحقیق و عرضه خدمات بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهت سهمگیری فعال در ابادانی و ترقی کشور میباشد. 

 

Job Requirements

Job Requirements:درجه تحصیلی:  لسانس تجربه کاری:در پوهنتون ها خصوصی و دولتی  بخش تجارب: تدریس و  کتاب داری  مدت تجربه کاری: ۳ الی ۵ سال در بخش تدریساشنایی کامل به زبان های ملی ( پشتو و دری) و مهارت در زبان انگلیسیاشنایی به برنامه های  مایکروسافت

Vacancy Number

HU-Librarian- 010

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

2- To 3 years Experience

Duration

permanent

Salary

As per the Organization salary scale

Submission Guideline

Submission Guideline:تمام کاندیدان واجد شرایط میتوانند خلص سوانح خویش به ایمل ادرس بفرستند. Hr.hewad1390@gmail.com هنگام فرستادن خلص سوانح خویش برای نوشتن جزءیات بست متوجه باشید در غیر آن خلص سوانح فرستاده شده تان مد نظر گرفته نمیشود.به تاریخ و زمان نهایی ارسال خلص سوانح توجه داشته باشید در شارت لست شدن کمیته تقرر  دچار مشکل میگردد.کاندیدان واجد شرایط برای مراحل بعدی استخدام دعوت خواهند شد.برای کاندیدان  طبقه اناث امتیاز ویژه در استخدام  در نظر گرفته شده است.
Submission Email
Hr.hewad1390@gmail.com

Submission Email

Hr.hewad1390@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692599
Visit Today : 178
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54377
This Year : 241337
Total Visit : 692599
Total Hits : 1921328
Who's Online : 15