مسئول تحقیق سکتورهای اقتصادی (Kabul, Afghanistan) 245 views


Job Description

عنوان بست:  مسئول تحقیق سکتورهای اقتصادی NTA-Grade C :بستنوعیت بست: تخصصیتعداد پست: (1)گزارشده به:  مقام کمیسیون ACC-HR2021-0010 :کودد دندی موخه/ هدف وظیفهتحقیق و مطالعات ابتدایی در راستای آسیب پذیری فساد اداری در سکتور های اقتصادی در چارچوب قوانین، مقررات و اهداف اداره.مسولیتونه/ مسولیت هاترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی کمیسیون مبارزه با فساد اداری، جهت رسیدن به اهداف تعیین شده؛انجام مطالعات ابتدایی در سکتورهای اقتصادی در راستای آسیب شناسی فساد اداری؛انجام تحقیق در سکتورهای اقتصادی در راستای آسیب شناسی فساد اداری؛تدوین و ترتیب پلان تحقیق و شریک سازی با رهبری اداره؛انتخاب نوع تحقیق –کمی و کیفی- با در نظر داشت نوعیت تحقیق و معلومات ابتدایی در رابطه به فساد اداری؛ارائه طرح  و دادن مشوره به رهبری اداره در راستای آسیب شناسی فساد اداری در سکتورهای اقتصاد؛نظارت از تیم تخنیکی در جریان جمع آوری معلومات؛همکاری با بخش مربوطه در جهت تشخیص و تدوین ابزار تحقیق مانند: مصاحبه و پرسش نامه؛حصول اطمینان از حفظ و محرمیت تمام اسناد و معلومات پروژه تحقیق در بخش اقتصادی ؛همکاری با تیم تخنیکی در جهت تدوین و ترتیب گزارش تحقیقی در بخش اقتصادی؛ترتیب گزارش از چگونگی فعالیت و اجراآت و ارایه آن به مقام کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود.

Background

کمیسیون مبارزه با فساد اداری به اساس فرمان شماره (110) مورخ 22/8/1399 مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا بمنظور تحقق اهداف قانون مبارزه با فساد اداری و تعمیل تعهدات بین المللی دولت جمهوری ا.ا در عرصه مبارزه با فساد اداری ایجاد گردیده است.دیدگاه: ادارات تقویت شده ی سالم، حسابده و عاری از فسادهدف: نظارت و گزارش دهی از تحقق اهداف و اولویت های مندرج استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و پیشرفت فعالیت ها و اقدامات شامل پلان های عمل مبارزه با فساد اداری وزارت ها/ادارات دولتی و ارایه گزارش های ربعوار به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

Job Requirements

شرایط احراز بست (اسناد تحصیلی و تجربه کاری)اسناد تحصیلی: داشتن سند تحصیلی در یکی از رشته‌های: مدیریت منابع بشری، اداره عامه، تحقیق، مدیریت آموزشی، حکومتداری، اقتصاد،جامعه شناسی، پالیسی عامه  و دیگر رشته‌های مرتبط. :تجربه کاریپنج سال تجربه مرتبط برای دارنده سند لیسانس. :مهارت جانبیآشنای با نرم افزار Office  و سایر نرم افزارهای تحقیقآشنایی با زبان انگلیسیتوانایی ارتباط با دیگرانتوانایی در انجام تحقیق کمی و کیفی.

Vacancy Number

ACC-HR2021-0010

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

5 سال تجربه مرتبط برای دارنده سند لیسانس.

Salary

NTA Salary Scale (Grade C)

Submission Guideline

کاندیدان محترم میتوانند درخواستی خویش را (سی وی + تصدیق کارکردگی + سند تحصیلی) طی یک فایل واحد پی دی اف از طریق انترنت به ایمیل آدرس بخش استخدام با ذکرعنوان و کود  بست ارسال نمایندهمچنان به آگاهی تمام کاندیدان رسانیده میشود درخواستی های که شرایط بست را تکمیل نتوانسته و یاکود بست را درعنوان ایمیل شان ذکر نکرده باشند در نظر ګرفته نمیشود. نوت: متقاضیان که کود بست را در عنوان ایمیل خویش ذکر ننمایند، برای بست مذکور در نظر گرفته نخواهند شد.لازم به ذکر است، به نسبت تعداد زیادی درخواستی ها، تنها کاندیدان که شارت لیست شده اند ایمیل من جانب ریاست منابع بشری کمیسیون مبارزه با فساد اداری دریافت خواهند نمود.
Submission Email
hr.recruitment@aop.gov.af

Submission Email

hr.recruitment@aop.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0633086
Visit Today : 94
Visit Yesterday : 194
This Month : 1877
This Year : 181824
Total Visit : 633086
Total Hits : 1741112
Who's Online : 3