مشاور امور عملیاتی (Kabul, Afghanistan) 267 views


Job Description

Job Description:هدف وظیفه: ارایه مشوره های تخنیکی درترتیب وتنظیم بودجه عادی وانکشافی، بخش خدماتی وتکنالوژی وزارت ، تامین ارتباط لازم وارائه مشوره های لازم درپیش نویس طرح پالیسی ها وطرزالعمل های عملیاتی       

Background

About Ministry of Industry and Commerce:

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Requirements

Job Requirements: مسئولیت های وظیفوی:توانائی تحلیل و ارزیابی موضوعات اداری، اجتماعی و سیاسی.
تعیین اهداف واضح بر اساس استراتیژی های موافقه شده.
ترتیب پلان، تطبیق و ارزیابی اهداف تعیین شده.
شناسایی و تعیین واولویت های کاری.
استفاده موثر از زمان.
ارائۀ مشوره های لازم در بخش عملیاتی به مقام.
طرح پلان واضح جهت اصلاحات اداری، ریفورم تشكيلاتی و پلان گذاری .
تهیه و ترتیب پلان انکشافی 5 ساله.
ترتیب میکانیزم واضح جهت گزارش گیری از سایر واحدهای تشکیلاتی این وزارت.
طرح و ترتیب پالیسی های اداری و منابع بشری.
طرح پالیسی چگونگی روابط کاری بین واحدهای داخلی وزارت.
طرح پالیسی چگونگی روابط کاری با سایر ارگانها.
نظارت از روند کاری ساخت website  وزارت .مهارت های لازم: تسلط کامل به یکی از لسان های ملی (دری و یا پشتو) آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط می توانند برای احزار این بست درخواست نمایند؛

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

پنج سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

Salary

per NTA salary

Submission Guideline

Submission Guideline:خویش را ارسال نماید (CV) قابل ذکر است که متقاضیان محترم واجد شرایط بست های فوق  
Submission Email
sataramini786@gmail.com

Submission Email

sataramini786@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0622389
Visit Today : 98
Visit Yesterday : 286
This Month : 35905
This Year : 171127
Total Visit : 622389
Total Hits : 1666493
Who's Online : 7