معاون نمایندگی مزارشریف(Deputy Mazar-e-Sharif Branch) 544 views

Job Expired

About Pashtany Bank:

Founded:  

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.

Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the

name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance ofMr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank.

The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Summary:

بلند بردن سطع عواید (دیپوزیت )  کسب رضایت و فراهم آوری تسهیلات مدرن بانکی برای مشتریان

Skills Required:

Banking

Duties & Responsibilities:

1. در غیاب مدیر عمومی ازتمام امورات مدیریت شهری حانگه وارسی ،کنترول و رهبری مینماید

2.عرضه خدمات عالی ، به موقع ، مودبانه دریک چوکات اخلاق وبرخورد عالی دوستانه و ارائه معلومات کافی واطلاع رسانی از محصولات وخدمات جدید بانکداری وهمچنان پاسخ به سوالات مشتری وحل مشکلات شان بدون تاخیر.

3. ارایه معلومات به مشتریان که میخواهند جدیداً حساب افتتاح نمایند .

4.وارسی از تمام امورات مربوطه حفظ نگهداری اسناد ، سیستم فایلنگ ، راپور های یوم ، ماهوار ، سال تمام و غیره نمایندگی مزارشریف.

5. ارسال نمودن راپور اشخاص متبارز سیاسی ، مشتریانیکه معاملات بیش از حد تعین شده ، ترانزکشن های مشکوک ، مطابق قانون ، پالیسی و مقرره تطهیرپول بمرکز.

6.ارسال صورت حساب به مشتریان حین ضرورت .

7. مطالعه مکاتیب ، پشنهادات ، استعلام ها که از خارج  نماینده گی مواصلت میورزد و ارائه جوابات آن در صورت ضرورت .

8. مکاتیب حفظ شده طور ترتیب و تنظیم گردد که حین ضرورت فوراً به دسترس قرار گیرد . .

9. پاس نمودن باز وبسته شدن خزانه vault شهری خانگه ازطریق سیستم ومراقبت از پول فزیکی خزانه وداد ستدپولی مشتری.

10.  پرنت انواعیه خزانه نمایندگی حین باز و بسته شدن خزانه نمایندگی

11. تهیه ، ترتیب و ارسال صورت حساب به مشتریان وارایه معلومات به مشتریان .

12. حفظ اسناد و تفکیک تماماً اسناد حسابی ، اداری شهری حانگه و سایر اسناد در کارتن های مربوطه .

13. کنترول (Approval) و پاس (Authorization )تمامی آویزات داد ستد پولی یومیه نماینده گی.

14.  (مربوط صراف میشود)

15. تحت بلاک قرار دادن بعضی حسابات و آزاد نمودن دارائی ها طبق ضرورت و هدایت

16. امضا در تمام اسناد مربوط حسابی مدار اعتبار است .

17. تطبیق چهره ، امضا و حصول اطمینان ازحضور فزیکی خود مشتری و دارایی حساب مربوطه .

18  تطبیق نمونه امضا دارنده گان حسابات در موقع برداشت و ترانسفر.

19  مهر و تاپه نمودن رسید های نواحی شاروالی روزانه

20  ترتیب و تهیه آویز نواحی به شاروالی روزانه

ترتیب راپور مجموعی نواحی بمنظور معامله ان در حسابات مربوطه نواحی روزانه

Job Location:

Afghanistan, Balkh

Qualifications:

1.      حداقل درجه تحصیل :         (  لیسانس  )

2.      تجارب لازمه مرتبط به بست: (    4   )

3.      بلدیت به لسان های خارجی:  (   انگلیسی)

مهارت های دیگر: (  پروگرام

Microsoft office   ،Core Banking system ،

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. otherwise it will not be considering Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online.

Please send your CV along with Cover

only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Submission Email:

   hr@pashtanybank.com.af

More Information

  • This job has expired!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0409164
Visit Today : 88
Visit Yesterday : 258
This Month : 2127
This Year : 294476
Total Visit : 409164
Total Hits : 1092283
Who's Online : 4