کارشناس مالی و اداری (Kabul, Afghanistan) 334 views


Job Description

Job Description:ارائیه مشوره ها در رابطه  رهبری ونظارت ازتمام امور مالی و اداری ، تدارکاتی  ومنابع بشری و حصول اطمینان از بهتر  شدن و شفاف تر شدن  ارتباط با همکاران کلیدی غرض اگاهی دهی از فعالیت ها و پیشرفت های اداره ملی حفاظت محیط زیست

Background

About National Environmental Agency:اداره ملی حفاظت محیط زیستبا در نظرداشت نیازمندی های مبرم بخاطر تحفظ سیستم های طبیعی و محیط زیست کشور، وزارت آبیاری، منابع آب و محیط زیست در کابینه دولت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی، معینیت محیط زیست در چوکات آن وزارت ایجاد گردید. معینیت مذکور، در سال 1383 هجری شمسی به ریاست مستقل محیط زیست با تعداد 292 بست تغیر شکل یافت و تغییر شخصیت حقوقی داده شد. در سال 1384 با حفظ کمیت، موقف و حیثیت اداره مستقل اداره ملی حفاظت محیط زیست را اختیار نمود. این اداره با سعی و تلاش توانست تشکیل را به 590 بست ایزاد؛ و به خاطر پیشبرد مسایل محیط زیستی در کشور، ریاست های محیط زیست را در هشت زون ایجاد و فعالیت مینمود.بعداً، به تأسی از حکم ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان، قانون محیط زیست در سال 1385 هجری شمسی به منظور تنظیم امور محیط زیست، حفظ منابع طبیعی، موجودات حیه و غیر حیه و استفاده پایدار از آنها تدوین، طی مراحل و اولین قانونی بود که با اکثریت مطلق آراء ازطرف مجلسین شورای ملی تصویب و بعد از توشیح مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مرعی الاجرا گردید. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس صراحت حکم ماده پانزدهم قانون اساسی تصمیم ایجاد اداره را منحیث اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد مسوول دولتی برای رسیدگی به مسائل محیط زیستی در کشور اتخاذ نمود. اداره ملی حفاظت محیط زیست به تشکیل مجموعی 850 نفر کارمند رسمی تشکیل مصروف کار و فعالیت در مرکز و ولایات میباشد.اداره ملی حفاظت محیط زیست منحیث یک نهاد رسمی دولتی و با در نظر داشت قوانین نافذه کشور ستراتیژی روشن را برای مدیریت محیط زیست داشته که “اصلاح کیفیت زندگی همه باشندگان افغانستان از طریق حفاظت و اصلاح محیط زیست کشور”از جمله اهداف عمومی آن میباشد. به اساس ستراتیژی دست داشته نیاز رسیدن به اهداف ذیل میباشد:• اطمینان از داشتن یک محیط سالم و صحتمند برای مردم افغانستان• توجه به انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی در حین حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست کشور• اطمینان از مدیریت موثر محیط زیست کشور از طریق مشارکت همه نهاد های ذیدخل• تنظیم امور محیط زیست افغانستان، از طریق تدوین چهارچوب های حقوقی و انتظامی• تعمیم و تحکیم قانون و مقررات محیط زیستی و تأمین عدالت اجتماعی، به منظور رفاه عامه
 هداف اداره: محیط زیست 1. حفاظت صحت بشری، حیوانی و نباتی و بهبود وضع معیشت آنها. 2. تأمین عملکرد ایکولوژیکی و سیر تکامل آن 3. تأمین منافع و نیازمندی های نسل فعلی و آینده مرتبط با محیط زیست. 4. حفظ میراث های طبیعی و فرهنگی. 5. تسهیل در امر بازسازی و رشد دوامدار اقتصادی ملی.

Job Requirements

Job Requirements:      ترتیب پلان های کاری هفته وار ، ماهوار ، ربعوار وسالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده. 2.   نظارت از تمام امور اداری ومالی  وارائیه مشوره های لازم علمی وقانونی جهت بودجه مالی اداره درسال  . 3.   ارزیابی از امورات بخش قراردادها و ارائیه مشوره های لازم وقانونی بخش تدارکات اداره 4.   همکاری و ارائیه مشوره ها در رابطه طرح و ترتیب  بخش پلانگذاری آموزشی و ارتقای ظرفیت . 6.    مشاوره در بخش عقد قراردادها و اجناس امور ضرورت اداره   . 7 . ارائیه مشوره های  در رابطه  به طرح تطبیق  استراتیژی   به منظور مستحکم  ساختن اعتبار اداره  با همکارای و مراجع ذیدخل  . 8.ارائیه مشوره ها و رهنمائی  از پخش  ارزیابی اجراات کارکنان و انکشاف تشکیل اداره ملی حفاظت محیط زیست . 9 .  همکاری و هماهمگی و ارائیه مشوره های در رابطه سازماندهی  مجالس و محافل ارتقای ظرفیت کاری  کارکنان اداره . 10 . ارائیه مشوره های سودمند دربخش نیرومند شدن منابع انسانی  ونزم دیسپلین کارکنان اداره . 11 . همکاری با بخش HRMIS اداره .

Vacancy Number

005

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

 حد اقل دارای سند تصیلی لیسانس با (5 ) سال تجربه

Submission Guideline

Submission Guideline:

کاندیدان محترم میتوانند (سی وی ) خویش را با ضمیمه تمام تحصیلی و تجربه کاری و در صورت داشتن سوابق کاری در ادارات دولتی با خلص سوانح از آخرین مرجع کاری خویش از طریق ایمیل آدرس ذیل به ریاست منابع بشری این اداره ارسال نمایند

Submission Email
hrrecruitment980@gmail.com

Submission Email

hrrecruitment980@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0464308
Visit Today : 105
Visit Yesterday : 391
This Month : 13046
This Year : 13046
Total Visit : 464308
Total Hits : 1224085
Who's Online : 6