Chief Risk Officer (آمر ریسک) (Kabul, Afghanistan) 418 views


Job Description

Job Description:Job Summary:دیپارتمنت ریسک منحیث واحد نظارتی سهم فعال در قسمت تطبیق پالیسهای منظور شده، پروسیجر های ریسک منجمنت، تطبیق و
رعایت قوانین،مقررات و متحدالمال های محاکم در سکتور بانکی داشته و همچنین مصوبات و هدایت هیئت نظار و کمیته ریسک را
تعقیب و پیگیری مینماید. آ مریت ریسک در شناسایی , اندازه گیری , نظارت و کنترول آ ن ریسک های که فعالیت بانک را در
مخاطره میندازد مسوولیت داشتن و تدابیر احتیاطی و پیش گیری شونده را عند الضرورت به کمیته ریسک پیشنهاد مینماید. Duties and Responsibilities: آمر ریسک گزارش ده به کمیته ریسک بوده و در صورت ضرورت به هیئت نظار نیز   گزارش میدهد
 تطبیق چارچوب کلی ریسک یا ) Integrated Risk framework ( در سطح بانک
 آمر ریسک مسؤلیت طرح، ترتیب و اجرا نمودن تمام پلانها و پروسیجرها مربوط به ریسک را در سطح بانک بر
عهده دارد.
 آمر ریسک به طور منظم با کمیته خطرات در تماس بوده و در صورت لزوم دید میتواند  مسایل مربوطه را با رئیس
کمیته خطرات شریک سازد.
اشتراک آمر ریسک به عنوان عضو در کمیته هاییکه در چوکات بانک ایجاد شده مانند کمیته خطرات ،الکو و
کریدت و غیره.
 تهیه و ترتیب پلان و پروسیجر ها برای آمریت ریسک با درنظر داشت قوانین، مقررات و متحد المال های سکتور
بانکی)دفبانک( همچنان با در نظر گرفتن استندردهای بهتر بانکی در سطح جهانی و کمیته بازل) Basel Committee )
 تطبیق تمام پالیسها و پروسیجر های ریسک در مطابقت با الزامات قانونی د افغانستان بانک و کمیته بازل Basel
 تطبیق پلانهای احتیاطی برای حالات اظطرار برای مقابله با شرایط اضطراری در اداره.
 تعین کمیت و محدودیت خطر و ارزیابی خطر در تمام اداره.
 توسعه برنامه ای برای کاهش خطرات و کمک به مدیران عملیاتی در کاهش ریسک
 انجام برسی از تطابق پالیسی با استانداردها، از جمله ارتباط با مفتشین داخلی و خارجی.
 فراهم سازی تریننگ ها، به کارکنان به منظور ارتقا سطح آگاهی کارمندان در مدیریت ریسک در داخل اداره
 برقراری ارتباط با تمامی جوانب ذیدخل راجع به مدیریت ریسک و همچنان ارایه پیشنهادات مناسب به منظور کاهش
خطرات و نظارت از چگونگی پیگیری ریسک.
 همکاری با کارکنان بانک در قسمت کاهش ریسک حاکمیت شرکتی در داخل بانک به ویژه از طریق پرسشنامه
ها، شاخص های ریسک و گزارش واقعات و رخداد ها.
 آمر ریسک با تمام کمیته ها در صورت ضرورت ارتباط برقرار نموده و همکار میباشد و مسولیت های که از طرف
هیأت نظار و کمیته ریسک سپرده میشود ،انجام خواهد داد.
 تنظیم و مدیریت دیپارتمنت ریسک با کیفیت عالی، ارایه بهترین خدمات به بانک و مشتریان در بخش مدیریت
ریسک.
 تعیین اهداف برای اندازه گیری، نظارت، ارزیابی و بهینه سازی ریسک بانک و اطمینان از اینکه گزارشات آن به
صورت منظم و به موقع به مسولین مربوطه و هییت رهبری بانک ارایه گردد.
 ارایه و حفظ پروسه های منظم جهت منظوری تمامی انواع معاملات بخاطر اطمینان از کنترول خطر ، تعیین سرمایه
حد اقل برای هریک از محصولات و ایجاد ذخایر برای هر یک از محصولات بانک و فعالیت های بانک به منظور
اطمینان از کفایت ذخایر برای تمامی حسابات.
 اطمینان از اینکه قرضه های جدیداً صنف بنده شده و قرضه های موعد گذشته باید حسب مقررات و قوانین بانکی
منظوری آن متوقف شده و اقدمات سختگیرانه به منظور حصول آن صورت گیرد. و همچنان یک استراتیژی
مشخص و روشن در هر سکتور به منظور جذب مشتریان برتر وجود داشته باشد.
 اطمینان از گزارش دهی تمامی قروض موعد گذشته و صنفبندی شده بانک و همچنان اطمنان از موجودیت
استراتیژی مشخص و معین به منظور حصول قروض صعب الحصول.

Background

About Pashtany Bank:

Pashtany Bank was established in 1333 (1954 CE) during King Mohammad Zaher Shah regime with an initial investment of AFG 120 million. Mr. Janat Khan Gharwal was appointed as the first president.

Pashtany Bank is a State Owned bank and is registered with the Central Bank (Da-Afghanistan Bank) under the commercial banking license to operate nationwide. The Bank has been operating as one of the leading commercial banking service provider in Afghanistan.

In 2007, during the regime of Hamid Karzai, the name of Pashtany tejaraty bank was changed to Pashtany bank at the instance of Mr. Hayatullah Dayani the CEO of Pashtany bank. 

The Human Resources Department wishes to announce that we have vacancy for the following position with minimum requirement.

Job Requirements

Job Requirements:درجه تحصیل:حداقل لیسانس در رشته اقتصاد، امورمالی،محاسبه و تجارت و یا ماستری دربخش اداره عامه ادار و تجارتتجربه کاری:حداقل ۵ سال تجربه مدیریتی بانکی در بخش مدیریت خطرات و یا هفت سال تجربه کاری قابل مقایسه در مؤسسات مالی :سرتیفکیت های تخصصیداشتن یک از این سرتیفیکت ها ( FRM, PRM,CFA )

 

(سایر نظریات Additional Comments ) هماهنگی با سایر بخش های بانک(مالی، تکنالوژی، عملیاتی، کردیت و کمپلاینس…..) به منظور ایجاد روابط موثر
و مثمر
 حفظ روابط حسنه با تمامی جوانب ذیل دخل
 توانایی رهبری و مدیریتی موثر و همچنان آشنایی به روش تحقیق و پژوهش
 قابلیت و توانایی برنامه ریزی و پالیسی سازی
 قابلیت مدیریت زمان و تعهد به سازمان
 قابلیت افهام و تفهیم بالا

Vacancy Number

PB 023/2021

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

حداقل ۵ سال تجربه مدیریتی بانکداری بخش مدیریت خطرا

Salary

as per company salary scale

Submission Guideline

Submission Guideline:

The subject of E-mail should clearly indicate: Vacancy Number and position title. otherwise it will not be considering Candidates can bring the copy of their CV to HR unit of Pashtany Bank and can apply online. 

Please send your CV along with Cover with both the followings email of:

(hr@pashtanybank.com.af j.zahir786@gmaiil.com )

otherwise it will not be shortlisted.

only shortlisted candidates will be invited for the interview.

Pashtany Bank Believes on Equal Employment Opportunities.

Address: Mohammad Jan Khan Watt, Next to Ministry of Communication Kabul, Afghanistan

Submission Email
hr@pashtanybank.com.af ja.zahir786@gmail.com

Submission Email

hr@pashtanybank.com.af ja.zahir786@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0634244
Visit Today : 194
Visit Yesterday : 198
This Month : 3035
This Year : 182982
Total Visit : 634244
Total Hits : 1752649
Who's Online : 2