OBG & Gynecologist (Logar, Afghanistan) 215 views


Job Description

Job Description:مسولیت های عمد ه :الف: فعا لیت های طبی در OPD:مسئول مشوره نسائی ولادی برای مریضان نسائی ولادی مطا بق رهنمودوپالیسی های  وزارت صحت عامه موسسه CAF ومطا بق با لیسی ستندردهای  EPHS .
ثبت دقیق تا ریخچه کلینیکی و اجرای معاینه فزیکی  ومطمئن شدن به استعما ل  پروتوکول ها ا ستندرد ها وپرو سیجر ها مطا بق معیار ها ی وزارت صحت عامه و موسسه CAF
نوشتن نسخه برای تداوی معقول جایز ویا مناسب وارائه تعلیما ت صحی معقول وجایز  نفوس مورد هدف مطا بق پروتوکول ها و رهنمود هایی وزارت صحت عامه و WHO
سهم گرفتن فعا ل در راپور صبحانه.
اجرای نوکریوالی شبانه وآانکا ل بودن مطا بق قانون لست نوکریوالی مسئو لیت هایی طبی در IPDمشارکت در ویزیت  روزانه وارد نسائی ولادی همراه با دیگر کارمندان صحی مانند داکتر ، نرس ودیگرسونل مطابق ضرورت
ثبت دقیق تا ریخچه کلینیکی مریض و هم نظارت نمو دن از کارهایی که اجرآ شده که آیا مطا بق به اردر مریض است و یا خیر و همچنان اجرا کردن معا ینه فزیکی  و یا پرو سیجر خاص.
انجام تشخیص نهایی ونوشتن نسخه به مریضا ن داخل بستر مطابق رهنمود ها پا لیسی های وزارت صحت موسسه CAF
ارزیابی نمودن ضروریات مریض و در صورت ضرورت انجام cesarean section, hystectaomy و غیره عملیات کو چک جراحی.
تعقیب مریضان ولادی و نسائی در اطاق ریکوری بعد از عملیا ت جراحی.
 Progressive note   مریضان به شکل روزمره باید ریکارد شود.
یقینی کردن نرسنگ ریکاردوتعقیب نمودن علایم حیاتی پانسمان و تهیه نمودن تداوی  مطا بق به رویش هایی IP
مراعت نمودن پروسیجر هایی سیستماتیک در درخواست کردن Blood transfusionسایر وظایف نظارت نمودن قابله ها از مراعات کردن پروسیجرها پرتوکول و رهنمود های وزارت صحت عامه موسسه CAF
اشتراک نمودن در ارزیابی و بر رسی دا خلی  CAF  در سا حات مو رد هدف.
اموزش دادن قابله ها و نرسها برای بلند بردن مهارتهای کلینکی آنها. Conditionرسمیات ازروز شنبه تا روز  چارشنبه ازساعت 8:00صبح تا 04:00 ظهروروزپنجشنبه ازساعت 8:00 الی 1:00 ظهر.
اجرا نمودن نوکریوالی شبانه وانکالی طبق جدول.

Background

About CAF:معرفی!موسسه مواظبت خانواده های افغان (کف) بحیث تطبیق کننده پروگرام (بی پی اچ اس) درولایت لوگر سراز اول ماه جنوری سال 2014 و (ای پی اچ اس) از ماه جولای 2017 شروع به فعالیت نموده است.موسسه مواظبت خانواده های افغان یک موسسه خیریه ، غیر حکومتی، غیرسیاسی وغیرانتفاعی بوده که ازسال 2003 میلادی بدینسو براساس ثبت وراجستر شماره 68 مورخه 7/7/1384 وزارت محترم اقتصاد دربخشهای مختلف مانند، صحت، تغذی،انکشاف جامعه ، تعلیم وتربیه ، تحقیق وتوانمند سازی زنان وجوانان درولایات مختلف کشور مانند: پروان و لوگر مصروف عرضه خدمت صحی به هموطنان عزیز میباشد.جهت معلومات بیشتر لطفآ به سایت انتر نتی آن مراجعه نمائید((www.caf.org.af

Job Requirements

Job Requirements:شرايط لازمه:داشتن تابعيت افغانستان
فراغت از فاکولته طب و داشتن تخصص در بخش نسایی و ولادی
حد اقل 2 سال تجربة کاري به حيث متخصص نسایی و ولادی درشفاخانه ها
داشتن شخصيت مهربان و خوش برخورد
صحت کافي و قواي کافي براي کار
توانايي هاي کافي کار در اداره
تسلط بر زبان هاي مروج در محل (پشتو و دري(

Vacancy Number

436/2020

No. Of Jobs

1

Gender

Female

Years of Experience

داشتن تجربه کاری حد اقل دوسال

Duration

9 Months

Salary

(NSP) براساس جدول معاشات صحت عامه

Submission Guideline

Submission Guideline:تسلیم دهی اسناد!علاقه مندان شامل شرایط فوق میتواننددرخواستی های شانراازطریق انترنت ویا کاپی اسناد خویش را به آدرس های ذیل بفرستند. ویا جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس گیرند.نوت! تنها کاندیدانیکه واجد شرایط فوق باشند برای مصاحبه خواسته میشوند.پل علم مرکز ولایت لوگر عقب لیسه نسوان بی بی آمنه، سرک اول خانه 14شماره تماس: 0729880572ادرس الکترونیکی:   hr.logarsehat@gmail.comنوت: براساس نیازمندی پست هر زمانیکه بتوانیم شخص مطلوب را مطابق اعلان دریابیم پروسه استخدام آن قبل از ختم اعلان صورت میگیرد.
Submission Email
hr.logarsehat@gmail.com

Submission Email

hr.logarsehat@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692480
Visit Today : 59
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54258
This Year : 241218
Total Visit : 692480
Total Hits : 1920939
Who's Online : 10