Services Supervisor آمر خدمات (Kabul, Afghanistan) 437 views


Job Description:

اصول و شرح وظایف آمریت خدمات شفاخانه

Services Supervisor job Description

هدف:

ارائه خدمات حفظ و مراقبت, صفایی و نظافت با ستندرد در شفاخانه

اشتراک و سهم گیری فعال در بهبود عرضه خدمات صحی

 

1 . ترتیب نمودن تقسیم اوقات و پلان کاری منظم برای عموم کارکنان تحت کنترول (برقی, نلدوان, راننده, آشپزها, پرسونل کانتین, تلاشی زنانه, صفاکاران و لباس شوی.

2 . نظارت و کنترول از پاککاری شعبه ها و دهلیزهای عموم شفاخانه به منظور حفظ پاکی و صفایی.

3 . نظارت و کنترول دقیق از آشپزخانه عمومی و کانتین و نظافت آن.

4 . ارزیابی دقیق و درخواست تمام نیازمندی های که کارمندان بخش در جریان کار با آن روبه رو اند.

5 . تهیه گزارش هفته وار, ماهوار, ربع وار و سالانه به اداره شفاخانه.

6 . نظارت از صفایی شفاخانه نظر به شرایط انفکشن پریونشن (Infection Prevention).

7 . بررسی و کنترول دقیق به طور همه روزه جهت حفظ و مراقبت تعمیر شفاخانه.

8 . بررسی و نظارت به شکل روزانه از سیستم آبرسانی و سیستم برق از لحاظ ساختمانی.

9 . بررسی و نظارت از تمام بخش های صحی واداری از لحاظ پاکی و نظافت به شکل روزانه.

10 .هماهنگی دقیق, دوستانه و همیشگی با مدیریت لوجستیک در همه امورات رسمی.

11 . هماهنگی دقیق, دوستانه و همیشگی با سایر بخش های صحی و غیر صحی در شفاخانه.

12 . هماهنگی, بررسی و کنترول دریوران, رفت و آمد وسایط شفاخانه و داشتن لاگ بوک جهت تثبیت مصارف وسایط شفاخانه.

13 . هماهنگی دقیق, دوستانه و همیشگی با مدیریت نرسنگ جهت بهبود روند کاری امبولانس های شفاخانه.

14 . نظارت و کنترول از جنراتور های شفاخانه و تمام وسایل برقی خدماتی و سیستم راپور دهی به اداره شفاخانه.

15 . برنامه ریزی دقیق و همیشگی انجام امور مربوط به نظافت شفاخانه.

16 . تعین محل کار صفاکاران و نظارت بر عملکرد آنها.

17 . همکاری و مشارکت در صورت نیاز در شناسایی و انتخاب نجار, فلز کار و بناکار.

18 . نظارت بر تامین نظافت و سالم سازی محل کار و تامین بهداشت محیط کاری شفاخانه.

19 . هماهنگی با عموم مدیریت و آمریت های موجود در شفاخانه

20 . انتخاب عوامل پذیرایی, توانا و خوش برخورد با عموم کارکنان صحی وغیر صحی و کارکنان تحث اثر و آراسته با لباس کار (یونیفورم).

21 . مطالعه دقیق دستورالعمل های ارائه شده از طرف اداره شفاخانه در رابطه به موضوعات مربوط به خدمات, ترانسپورت و خصوصآ تطبیق پالیسی های موجود در شفاخانه و تفهیم آن به عموم کارکنان تحت اثر.

22 . نظارت بر نظافت و تعقیب شستشوی عموم تشناب ها و حمام ها در هر شفت کاری با رعایت اصول بهداشتی و ایمنی.

23 . شناسایی مواد و وسایل شوینده, نظافتی و تحویل گرفتن این وسایل در ابتدای هر شفت.

24 . تهیه مواد ضد عفونی کننده در هر شفت و اطلاع از چگونگی مصرف آنها.

25 . نظارت بر پاکی و مرتب بودن البسه به بخش لباس شویی و چیدن مرتب البسه تحویلی به تفکیک در قفسه های اتاق لباس شویی توسط لباس شوی.

26 . نظارت بر نظافت تشناب ها, اتاق های عمومی و مخصوص مریضان, چپرکت مریضان همه روزه.

27 . نظارت بر شستشوی و تعویض عموم وسایل مورد استفاده مریضان رخصت شده.

28 . نظارت بر تخلیه سطل های زباله (عفونی و غیر عفونی) در هر شفت و جایگزین نمودن کیسه های زباله در سطل های عموم بخش ها.

29 . نظارت بر بسته بندی و جدا سازی زباله ها همراه با نصب ستیکر در ساعات معین.

30 . نظارت بر شستشوی و صفایی مرتب عموم یخچال ها, شیشه ها, زینه ها, موبل وفرنیچرها.

31 . نظارت بر انتقال و تحویلی کپسول های آکسیجن خالی و تعویض با کپسول های پر.

32 . نظارت و بررسی بر سالم بودن تخت ها, ویلچیر ها, ستریچر ها, وسایل آبرسانی, سوچ های برق, سنتر فیوز ها, گروپ ها و در صورت داشتن نواقص اطلاع به بخش مربوطه.

33 . نظارت به نظافت و صفایی روزانه داخل و بیرون شفاخانه.

34 . پابند بودن به وقت کاری شفاخانه و مدیریت زمان.

35 . اجتناب از هر نوع عملیکه موجب ایجاد وقفه در امور اداره شفاخانه گردد.

36 . انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف و مسئولیتها از سوی مقام مافوق.

37 . اشتراک گزارشدهی منظم در جلسات هفته وار اداری تحت ریاست رئیس اجرائیه.

About Khair Khwa Medical Complex (KMC):

KHAIR KHWA MEDICAL COMPLEX (KMC) with complete medical service package is functioning 24/7. To provide the best health services that the citizen of Afghanistan deserve. Delivering a full medical service in Kabul Afghanistan has been a top priority of KMC administration. KMC has innovated a design that provides a state of the art healing environment for all patients. We make sure to be a complete medical complex to ensure the citizens to receive quality and timely health care in our own city and country. KMC the multi – specialty focus on Cardiology Super Specialty practice is providing to the patients with greater coordination of care and increases access to primary care physicians, specialists and preventive health screening with modern technology in one Central location. KMC is on the forefront of a growing trend toward the patient – centered medical home, a model of care that focuses on providing patient care in a team based environment. 

Job Requirements:

لسانس در بخش مدیریت

حد اقل 2 الی 4 سال تجریه کاری

بلدیت کامل در مدیریت, سیستم راپور دهی و نظارت

به اشاخصیکه در بخش سکتور صحت تجربه داشته باشند اولویت داده میشودSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572272
Visit Today : 700
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41885
This Year : 121010
Total Visit : 572272
Total Hits : 1523225
Who's Online : 2