درایور (Kabul, Afghanistan) 278 views


Job Description

نخستین مسؤلیت شما حفظ سلامت و سعادت مسافرین در تمامی اوقات میباشد. زندگی آنها در دست شما است. برخورد و مهارت شما در رانندگی کلیدیست برای پذیرش میدیکا به طور کلی در افغانستان، رانندگی با بی پروایی و سرعت غیر مجاز و عدم توجه به اطرافیان تآثیر منفی به مؤسسه وارد کرده و به طور کلی اثر زیانبخش به سلامت و امنیت کارمندان ومؤسسه خواهد داشت . هر راننده مدیکا جدآ باید اصول زیر را دنبال کنید :قیافه ظاهر شما همه وقت پاک و منظم باشدهیچ وقت نئشه با مواد مخدر و الکول نباشددر هنگام رانندگی هیچگاه تیلفون نکنید و یا به طرف مقابل جواب ندهیدپیش از سفر اجازه  سفر را حاصل کرده و خود را مطمئین سازید که راه  بندی وجود نداشته باشد.روزمره  خود را مطمئن سازید که مطابق به چک لست دریوران موترخود را کاملا  نظارت کنید. چک لست را امضأ نموده و به سوپروایزر خویش تسلیم کنید.همیشه کارمندان  را از داخل حویلی با خود حمل نمایید.پیش از حرکت خود را مطمئن سازید که کمر بند سیت های پیشرو و عقب بسته شده و دروازه های موتر قفل گردیده استهیچگاه موتر را تنها و بدون مراقبت نگذاریداز حد سرعت پیروی کنید و سرعتی را اختیار کنید که با شرایط سرک مطابقت داشته باشدخود را مطمئن سازید که حرکت موتر ثبت گردیده است همواره از موقعیت موتر خود آگاه باشید. همیشه در فکر دو قدم جلو باشید.از محاصره شدن  در بین موتر های بخصوص در وقت راه بندان جلوگیری کنید. در صورت امکان بیرون از خط بروید و همیشه موتر را در گیر نگهدارید وجای کافی بین خود و موتر پیشرو را در نظر بگیرید تا در زمان عاجل به زودی حرکت کرده بتوانید.از محلات آسیب پذیر آگاه باشید مثلآ جاییکه سرک ها همدیگر را قطع میکنند.از موتر های پولیس و نظامی دوری گزینید. در صورت ضرورت خود را در کنار سرک کشیده توقف نمایید. اجازه دهید تا کاروان آنها سرک را ترک کنند.در ختم سفر، موتر خود را بررسی کنید و از تجدید دو باره تیل آن مطمئن شوید تا در اوقات عاجل موتر آماده استفاده فوری باشد.اطمینان حاصل کنید تا موتر در وضعیت خوب بوده و از داخل و خارج پاک باشد.حادثات ترافیکی اگر با احتیاط رانندگی صورت گیرد  میتوان حادثات ترافیکی را به حداقل رسانید ولی از آن نمیتوان کاملآ جلوگیری کرد. زمانیکه به یک حادثه برخورد سطحی صورت گیرد ، میتواند یک  رویداد ناگوار به حادثه امنیتی تبدیل گردد. در نهایت شرایط فوق موجب خشونت یا تهدید به جبران خساره میگردد.از روش های ذیل باید پیروی گردد:فورآ برخورد و عکس العمل ناظرین را ارزیابی کنید و خود را مطمئن سازید که با توقف تان در محل وقوع حادثه کدام خطر کارمندان را تهدید نمیکند .محل حادثه را ترک نکنید مگر اینکه کارمندان به کدام خطر مواجه شوند و بلافاصله به نزدیکترین حوزۀ پولیس خود را برسانید.کمک و مراقبت لازم را فراهم سازید.با مقامات محلی عاجل تماس گرفته و همکاری نمایید. به دفتر میدیکا افغانستان تماس بگیرید.زمانیکه در مقابل شما حادثه رخ داده و دیگران درگیر اند درقدم اول امنیت خود را در نظر بگیرید واحتیاط لازم به خرچ دهید تا در کمک به دیگران دچار حادثه نشوید.خود را از خطرات حوادث ساختگی آگاه سازید که جهت توقف تان بخاطر دزدیدن طرح گردیده باشد.متفرقهاجازه ندهید که فرد بیگانه در موترمیدیکا سفر کند. به افرادیکه مسلح هستند اجازه سفر را ندهید.

Background

میدیکا افغانستان یک موسسه غیرانتفاعی و غیر دولتی ملی زنان است. که برای تحقق حقوق زنان به اساس مساوات و عدم تعبیض کار میکند. ما از طریق ارائه خدمات، بلند بردن آگاهی و ظرفیت سازی در ساحات روانی- اجتماعی، صحی ، تعلیم و تربیه و مساعدت حقوقی برای محو خشونت علیه زنان و دختران و بلند بردن حیثیت اجتماعی زنان داد خواهی مینماییم.دفتر مرکزی آن در کابل قرار دارد، ما در کابل و در مناطق شمال و غرب افغانستان از طریق دفاتر خود در مزارشریف ، سمنگان، بغلان و هرات فعالیت می کنیم.

Job Requirements

درجه تحصیل:با سواد باشد (خواندن و نوشتن را بلد باشد)تجربه کاری:حد اقل چهار سال تجربه کاری در بخش دریوری  در انجو های داخلی یا خارجیمهارت های لازم:از لحاظ جسمی و روحی سالم باشدسلوک کاری:سابقه جرمی نداشته باشددر امورات کاری خویش صادق و درستکار باشدشرایط موتر .دریور که انتخاب میشود باید موتر پیکنیک داشته باشد

Vacancy Number

07112021 – 1

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Male

Years of Experience

حد اقل چهار سال تجربه کاری در بخش دریوری در انجو های داخلی یا خارجی

Duration

03 months/ Extendable

Salary

مطابق معیار تعین شده موسسه

Submission Guideline

متقاضايان محترم ميتوانند خلص سوانح خويش را  به ايميل ادرس ذيل ارسال نمايند.  hr@medica-afghanistan.orgلطفاً شماره/کود مشخص شده براى بست (ويکنسى نمبر) را در عنوان (سبجکت) ايميل خود با ذکر نام و محل بست درج نماييد. در غير آن اسناد شما .شامل ليست ابتدايى/نهايى براى طى مراحل بعدى نخواهد شد
Submission Email
hr@medica-afghanistan.org

Submission Email

hr@medica-afghanistan.orgSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572361
Visit Today : 66
Visit Yesterday : 723
This Month : 41974
This Year : 121099
Total Visit : 572361
Total Hits : 1523695
Who's Online : 5