مدیر دیپو و جنسی (بست ۵) (Kabul, Afghanistan) 772 views


Job Description

Job Description:هدف وظیفه:مدیریت و نظارت از امور اجناس جهت جلوگیری از اتلاف و سرمایه های منقول اداره. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:وظایف تخصصی:نظارت و کنترول از دفاتر جسی(اسناد موجودی) اجناس قید شده به جمع اشخاص٬ بیلاس و اجرای حواله های جنسی غرض حصول اطمینان از تصفیه و توزیع اجناس در پروسه های موجودی.
نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و سایر اسناد غرض صحت بودن از اجراات .
بررسی از اسناد و اجناس قید شده به جمع اشخاص و ریاست های مربوطه به منظور اجرای پروسه موجودی.
نظارت از جمع و قید اجناس به وجه اشخاص مربوط جهت حصول اطمینان از ثبت آن در کارت های ذخیره.
کنترول از حواله های جنسی و همچنان رهنمایی و هدایت به کارمندان مربوط در رابطه به ‍‍‍‍‍‌پیشبرد امور.
ارایه مشوره جهت حل مشکلات وظیفوی اداره مربوطه.
وارسی و مراقبت از وضع اجناس به رویت فورم ف – س ۵ یا تکت توزیع جهت قیدیت اجناس.
نظارت و کنترول از ترتیب جدول فاضل و باقی جهت تثبیت اجناس و اموال در داخل دیپوهای اداره مربوطه جهت اجراات بعدی.
نظارت از موجودی جمع در ختم سال مالی به منظور تثبیت باقی و فاضل به اجراات بهتر.وظایف مدیریتی:ترتیب پلان کاری ماهوار٫ ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعیین شده.
مدیریت و رهنمایی کارکنان تحت اثر به منظور تسریع روند اجراات کاری بخش مربوطه.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقام های ذیصلاح در مطابقت به قانون٫ مقرره ها٫ طرزالعمل٫ اهداف و پالیسی اداره به وی سپرده می شود. وظایف هماهنگی:هماهنگی با مدیر خدمات در مورد ترتیب و تنظیم تحویل خانه.
ارتباط و هماهنگی با هئیت معاینه٫‌هئیت خریداری در مورد خریداری اجناس.
هماهنگی در بررسی اجناس به مدیر خدمات در مورد تاریخ انقضا اجناس.

Background

About Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان:شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Requirements

Job Requirements:شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد(۸٫۷و ۳۴)قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارات ذیل ترتیب گردیده است:رشته تحصیلی:داشتن سند تحصیلی حد اقل لسانس در یکی از رشته های: اداره و تجارت٫ اداره و مدیریت٫ پالیسی عامه٫ اداره عامه٫ اقتصاد٫ حقوق٫ علوم سیاسی٫ علوم اجتماعی( ژورنالیزم٫ ادبیات٫‌ علوم بشری٫‌ بشر شناسی٫ روانشناسی و علوم تربیتی) و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.  تجربه کاری مرتبط:تجربه کاری ضرورت نیست.مهارت های لازم:تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه. موارد تشویقی: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای بست متذکره ثیت نام نمایند.

Vacancy Number

HRD-AMC-063

No. Of Jobs

1

Nationality

National

Gender

Any

Years of Experience

نیاز نیست

Duration

نظر به طرزالعمل خدمات ملکی

Salary

رتب و معاش دولتی

Submission Guideline

Submission Guideline:فورم كاريابي خدمات ملکی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و قابل یادآوری است که فقط به افراد شارت لیست شده احوال داده میشود. https://amc.gov.af/file_download/16/job-app-form.docx نوت: به اساس فرمان شماره (۹۲) مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هرگاه کاندیدان درجریان طی مراحل پروسه استخدام با استفاده از هر نوع واسطه پیرامون تقرر شان  اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم میگردند
Submission Email
hrd@amc.gov.af

Submission Email

hrd@amc.gov.afSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0692528
Visit Today : 107
Visit Yesterday : 2585
This Month : 54306
This Year : 241266
Total Visit : 692528
Total Hits : 1921095
Who's Online : 11