مسئول راپوردهی (Kabul, Afghanistan) 431 views


Job Description

Job Description:حصول اطمنان ازانجام فعالیت های پلان شده درمطابقت به اهداف ستراتیژیک صحیایجد تسهیلات برای پلان سال بعدی

Background

About ARCS:

Afghanistan red crescent society ( ARCS ), is a neutral, impartial, and independent, humanitarian, organization, existed for over 84 years with nationwide, branch network, to assist the most vulnerable populations effected by the natural and man – made disasters, primarily, focusing on disaster response, health care, youth and volunteer management.

جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد ملی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که شامل بودجه دولت نبوده و امکانات خویش را از ملکیت ها، تجار ملی، حجاج محترم و اعانه اعضا بدست آورده و وظیفه اش امداد رسانی و پاسخدهی به مصدومین حوادث و مصدومین خطر در سراسر کشور و کاهش آلام بشری می باشدو بر مبنای هفت اصل اساسی استوار است بشر دوستی
عدم جانبداری
بی طرفی
استقلالیت
خدمات رضاکارانه
وحدت و یگانگی
جهان شمولیتاین سازمان به اصل بشر دوستی متعهد بوده، به رنگ، پوست، نژاد، مذهب، سمت و زبان معتقد نبوده بدون تبعیض فعالیت کرده و جانب هیچ یک از طرف های منازعه را نمی گیرد و در هر نوع شرایط در دورترین نقاط وظایف خویش را انجام میدهد 

Job Requirements

Job Requirements:ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی ریاست خدمات صحی جمعیت هلال احمرافغانی
تهیه راپورهای ماهوار ربع وار وسالانه از تمام فعالیت های انجام شده در مطابقت به پلان عملیاتی.
ارسال راپور ها به آمریت پروژه
طرح ودیزاین بروشورهای معلوماتی وآموزشی دررابطه به آفات ولادی قلب به لسانهای پشتو ، دری وانگلیسی
شریک نمودن مشکلات با مسؤل پروژه.
رعایت سلسله مراتب
رعایت اصول هفت گانه جمعیت هلال احمر افغانی
در صورت ضرورت همکاری با بخش های دیگراین پروژه جهت تسریع پروسه تداوی مریضان مصاب سوراخ ولادی قلب.

Vacancy Number

HR@55

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

• داشتن تجربه کاری سه سال و ظرفیف ترتیب راپور ماه

Duration

دایمی بست سوم

Salary

به اساس نورم که در نظر گرفته شده است

Submission Guideline

Submission Guideline:اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 5/1/1400 الی 14/1/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به دفاتر ساحوی و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم درخواستی را از مکان های ذکر شده بدست بیاورند 
Submission Email
hr@redcreascent.af اسنا خویش را هارد کاپی به مراجع مربوطه تسلیم نمائید

Submission Email

hr@redcreascent.af اسنا خویش را هارد کاپی به مراجع مربوطه تسلیم نمائیدSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0580688
Visit Today : 641
Visit Yesterday : 2888
This Month : 50301
This Year : 129426
Total Visit : 580688
Total Hits : 1543080
Who's Online : 29