کارشناس امراض جانبی (Kabul, Afghanistan) 438 views


Job Description

Job Description:1-      اجرای وظیفه برای وزارت صحت عامه در ساعات رسمی کار مطابق قانون خدمات ملکی.  2-     تهیه پلان های سالانه عملیاتی بخش مربوطه و همکاری در تهیه پلان سالانه و پروپوزلهای برنامه ملی کاهش تقاضای موامخدر . 3-      انکشاف رهنمود و پروتوکول ها دررابطه به امراض جانبی که مراجعین مراکز مواجه هستند. 4-      منتورشیپ منظم از فعاليت هاي مرتبط به امراض جانبی مراجعین مراکز تداوی معتادین مربوطه در ساحات تحت پوشش، حد اقل يک مرتبه در ماه. 5-      بلند بردن سطح دانش مسلکي کارمندان مراکز تداوی معتادین موادمخدر در رابطه بارهنمود هاي تداوی مرتبط به امراض جانبی . 6-     همکاری همه جانبه در راستای تطبیق برنامه های توسعوی و آموزشی آمریت کاهش تقاضای مواد مخدر. 7-      حمایت تخنیکی از فعالیت های کارمندان کلنیکی مراکز تداوی معتادین مواد مخدر 8-     هماهنگی با مراکز تداوی معتادین موادمخدر در راستای عرضه خدمات به موقع و باکیفیت . 9-      سهمگيري فعال ومثمر در دیزاین ،انکشاف و تطبيق و تدویر پروگرام های آموزشی داخل خدمت براي کارمندان در محدوده فعالیت مراکز تداوی معتادین مواد مخدر. 10-  ارائیه گزارشات ماهوار از چگونگی اجرای فعالیت های انجام شده به مسئولین مافوق. 11-   انجام سایر امورات که از طرف مسئولین مافوق دیپارتمنت کاهش تقاضای موادمخدر. 12-  همکاری همه جانبه در راستای تطبیق برنامه های توسعوی پروگرام کاهش تقاضای مواد مخدر. 13-   اجرای سایروظایف و امورات که از طرف مسولین مافوق برنامه ملی کاهش تقاضای موادمخدر مطابق احکام قانون، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

 

Background

About Ministry of Public Health:

The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff as head of coordination and reporting unite, to take the responsibility of overall coordination and financial reporting of MoPH.

Job Requirements

Job Requirements:مشخصات و مهارت ها: –        داشتن تابعيت افغانستان –        فراغت از فاکولته طبی راجستر شده وزارت تحصیلات عالی و متخصص صحت روانی. –        حد اقل دو سال تجربه کاری در بخش صحت روانی و تداوی اعتیاد –        توانائی تکلم به زبان انگلیسی ) خواندن و نوشتن ). –        توانائی در استفاده از برنامه های Word, Excel , Power point روش ارزیابی:ارزیابی این بست توسط واحد تخنیکی برنامه ملی کاهش تقاضای موادمخدر وزارت صحت عامه صورت میگیرد.ترتیب : برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

Vacancy Number

کارشناس امراض جانبی

No. Of Jobs

1

Gender

Any

Years of Experience

2

Submission Guideline

Submission Guideline:رهنمود برای تسلیمی درخواستی (سی وی)  ها برای بست های پروژه یی مربوطات وزارت صحت عامه : اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید ..۱-اشخاص واجد شرايط سی وی هاي معياري درخواستي خویش از تاریخ اعلان الی ۱۰روز کاری بعداز نشر اعلان از به دفتر پذیرش مراجعین وزارت صحت عامه نزدیک دروزاه دخولی تسلیم نمایند. 2- در بست های اعلان شده تنها هارد کاپی سی وی جمع آوری می گردد و از اسناد ایضافی ضمیمه سی وی جدآ خوداری نماید . 3- اشخاص متقاضی در سی وی های درخواستی خویش عنوان بست مورد نیاز خویش را نوشته نمایند در صورت مشخص نبودن شامل لانگ لست نمی گردنند. 4- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.
Submission Email
moph.gdhr99@gmail.com

Submission Email

moph.gdhr99@gmail.comSource link

Apply for this job Apply via Facebook

Leave your thoughts

Share this job
Contact Us

ABOUT US

Join the Afghan Job Center
Apply to jobs faster, even from your mobile phone
Post a resume to be found by registered employers
Create a Job Alert and more for free

Contact Us

.

Visitor Counter

0572271
Visit Today : 699
Visit Yesterday : 1933
This Month : 41884
This Year : 121009
Total Visit : 572271
Total Hits : 1523201
Who's Online : 4